Akadálymentes verzió

Szarvasmarha füljelző megrendelése, megrendelés módosítása

Kódszám

NENAR00062

Az ügy rövid leírása

A 2035 jelű űrlap új jelölésű (helyben született, 3. országból behozott) szarvasmarhák füljelzőinek és a behelyezésükhöz szükséges segédeszközök megrendelésére szolgál. Önálló tenyészet esetében az állattartó vagy az általa megbízott személy (ENAR felelős), megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében a körzeti kapcsolattartó állatorvos tölti ki. A megyei ENAR koordinátor is igényelhet füljelzőket, ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága helyi tartalékot kíván képezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Önálló tenyészet esetében az állattartó vagy az általa megbízott személy (ENAR felelős), megyei körzetbe sorolt tenyészet esetében a körzeti kapcsolattartó állatorvos tölti ki. A megyei ENAR koordinátor is igényelhet füljelzőket, ha a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és

Kizáró okok: Állategészségügyi Igazgatósága helyi tartalékot kíván képezni.

Milyen adatokat kell megadni?

Önálló tenyészet esetén a tenyészet kódja és a tartó neve; körzeti kapcsolattartó állatorvos esetén a körzet kódja, az állatorvos neve; koordinátor esetén a koordinátor ENAR azonosítója, neve; a füljelző gyártó kódja, neve; a füljelző gyártmány kódja, neve; a megrendelni kívánt füljelzők mennyisége; dátum; aláírás.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megrendelés fogadása, továbbítása díjmentes. A füljelzőkért a szállítónak kell fizetni. A füljelzőárak az ENAR honlapján találhatók (www.enar.hu)

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága.

Ügyintézés határideje

A beérkezett füljelző igényléseket a NÉBIH 7 naponként, sürgős esetekben naponta továbbítja a füljelző gyártóknak. Gyártótól függően a szállítási idő a rendelés beérkezésétől számítva legfeljebb 10 munkanap, sürgős esetekben 2 munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi időn belül kaphatom meg a füljelzőt? A NÉBIH hetente, szerdai napokon (ha az nem munkaszüneti nap) küldi el az előző megrendelés küldés óta beérkezett igényeket. A sürgősséggel igényelt füljelzőket 24 órán (munkanapokon) belül továbbítja a gyártóknak. Gyártótól függ, mennyi időn belül szállítják a füljelzőt. A gyártóra 10 munkanapos határidő vonatkozik. Sürgősségi estekben lehetséges a gyártóval telefonon egyeztetni a füljelzők közvetlen átvételéről. A gyártók adatai a www.enar.hu webhelyen elérhetők.

Fontosabb fogalmak

a) Magyar ENAR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és tíz számjegyből álló egyedi kód; a bejelentett egyed kódját az országos adatbázis adja ki. b) Füljelző: a szarvasmarhák szabályszerű, mindkét fülében történő jelölésére szolgáló jelző eszköz. c) Használati szám: a magyar ENAR-számmal rendelkező egyedek tenyészeten belüli megkülönböztetésére szolgáló négyjegyű szám, amit a magyar ENAR-szám tíz számjegyének 6-9. számjegyei alkotnak.

Vonatkozó jogszabályok

a) Az állattenyésztésről szóló 1993.évi CXIV.törvény, b) a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet, c) a fővárosi és megyei kormány-hivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Kormány rendelet, d) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) kormányrendelet, e) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet, f) A Bizottság 911/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, g) Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kulcsszavak

ENAR, szarvasmarha, füljelzők, igénylés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858