Akadálymentes verzió

Szarvasmarha kikerülés bejelentés, bejelentés módosítása

Kódszám

NENAR00078

Az ügy rövid leírása

A 2021 jelű űrlap használandó az egyedek tenyészetből való kikerülésének bejelentésére, a marhalevél ellenőrző szelvényének (alsó rész) hiányában. A szarvasmarha kikerülések bejelentése formanyomtatványt az önálló tenyészet tartója, vagy az általa megbízott ENAR felelős, megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a körzeti kapcsolattartó állatorvos tölti ki. A bizonylathoz szükséges a járási főállatorvos vagy az illetékes főfelügyelő aláírása is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A szarvasmarha kikerülések bejelentése formanyomtatványt az önálló tenyészet tartója, vagy az általa megbízott ENAR felelős, megyei körzetbe sorolt tenyészet esetén a körzeti kapcsolattartó állatorvos tölti ki.

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Kötelező adatok: tenyészetkód, tartó neve és címe, egyed azonosítója, kikerülés vagy kiesés kódja, kikerülés vagy kiesés időpontja, járási főállatorvos vagy főfelügyelő kódja és aláírása, dátum, aláírás.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás szolgáltatási díj mentes.

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága.

Ügyintézés határideje

Sürgősség esetén 2 munkanapon belül, egyéb esetekben 4 munkanapon belül megtörténik a szarvasmarha kikerülések bejelentése formanyomtatvány feldolgozása.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A bizonylathoz szükséges a járási főállatorvos aláírása? Igen, a bizonylat csak ebben az esetben fogadható el.

Fontosabb fogalmak

Belföldi marhalevél-igazolólap fogalma: az állat központi nyilvántartásba vételét, valamint az állattartó személyét tanúsító hatósági bizonylítvány. Tulajdont nem igazol.

Vonatkozó jogszabályok

az állattenyésztésről szóló 1993.évi CXIV.törvény, a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Kormányrendelet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Kormányrendelet , a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet

Kulcsszavak

ENAR, marhalevél, alsó rész, elveszett, kijelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858