Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

Kódszám

NENAR00127

Az ügy rövid leírása

Az állatokat, illetve a keltetésre szánt tojásokat
az országon belül két tenyészet közötti szállításuk
esetén 2740 sz.(2743.sz. pótlapon folytatható) Baromfi szállítólevéllel kell kísérni.
A szállítólevelet az állattartó négy példányban tölti ki.
Az első példány az állattartó az indítáat követően 10 munkanapon belül köteles a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságára(ÁI) megküldeni. A 2. és 3. példány a szállítmányt kíséri
A 2. példány fogadásra vonatkozó részét a fogadó tenyészet tartójánsk kell kitölteni és 7 munkanapon belül beküldeni a NÉBIH ÁI részére. A 3. példány a fogadó tenyészet tartójánál marad. A 4. példány az indító tenyészet tőpéldánya. A 2744 sz.űrlap(Baromfi indítás módosító és bejelentő lapja )
egy már nyilvántartásba vett indításadatainak módosítására, vagy az indítás törlésére szolgál. Amennyiben a 2740 sz.
"Baromfi szállítólevél” indítás bejelentésére
szolgáló 1. példánya beküldés előtt elkallódott
vagy megrongálódott, úgy a 2744 sz. bizonylat
az indítás bejelentésére is felhasználható
(ebben az esetben az eredeti szállítólevél
4. (tő) példányáról másolhatók ide az adatok). A bizonylatot az indító tenyészet tartója tölti ki. A 2745-ös űrlap egy már nyilvántartásba vett beérkezés adatainak módosítására vagy a beérkezés törlésére szolgál. Amennyiben a 2740-es "Baromfi szállítólevél" 2. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2745-ös fogadás bejelentésére is felhastnálható(ebben az esetben az eredeti szállítólevél 3. példányáról és ha kitöltésre került, a 2743 "Szállítólevél pótlapról" másolhatók ide az adatok). A bizonylatot a beérkeztető tenyészet állattartója tölti ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Az állatokat, illetve a keltetésre szánt tojásokat
az országon belül két tenyészet közötti szállításuk
esetén 2740 sz.(2743.sz. pótlapon folytatható) Baromfi szállítólevéllel kell kísérni.
A szállítólevelet az állattartó négy példányban tölti ki.
Az első példány az állattartó az indítáat követően 10 munkanapon belül köteles a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságára(ÁI) megküldeni. A 2. és 3. példány a szállítmányt kíséri
A 2. példány fogadásra vonatkozó részét a fogadó tenyészet tartójánsk kell kitölteni és 7 munkanapon belül beküldeni a NÉBIH ÁI részére. A 3. példány a fogadó tenyészet tartójánál marad. A 4. példány az indító tenyészet tőpéldánya.
A 2744 sz.űrlap(Baromfi indítás módosító és bejelentő lapja )
egy már nyilvántartásba vett indításadatainak módosítására, vagy az indítás törlésére szolgál. Amennyiben a 2740 sz.
"Baromfi szállítólevél” indítás bejelentésére szolgáló 1. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2744 sz. bizonylat az indítás bejelentésére is felhasználható (ebben az esetben az eredeti szállítólevél
4. (tő) példányáról másolhatók ide az adatok). A bizonylatot az indító tenyészet tartója tölti ki. A 2745-ös űrlap egy már nyilvántartásba vett beérkezés adatainak módosítására vagy a beérkezés törlésére szolgál. Amennyiben a 2740-es "Baromfi szállítólevél" 2. példánya beküldés előtt elkallódott vagy megrongálódott, úgy a 2745-ös fogadás bejelentésére is felhastnálható(ebben az esetben az eredeti szállítólevél 3. példányáról és ha kitöltésre került, a 2743 "Szállítólevél pótlapról" másolhatók ide az adatok). A bizonylatot a beérkeztető tenyészet állattartója tölti ki.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent az "ENAR"?
Az ENAR a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése.

Mi az a Baromfi Információs Rendszer (BIR)?
A baromfi állománymozgások, a keltetések és a baromfi törzsállományok nyilvántartására létrehozott számítógépes rendszer.
Az adatok gyűjtése a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetési rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben (BIR rendelet) megadott módon történik. A rendelet hatálya kiterjed a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet (TIR rendelet) szerinti Országos Adatbázisban kötelezően nyilvántartott házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, strucc, emu (baromfi) tartásával foglalkozó állattartókra, valamint a BIR működtetésében részt vevő természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és a BIR működésére.

Hova kell küldeni a Baromfi Információs Rendszer (BIR) adatközlő bizonylatait és hibaleveleit?
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság címére, mely a következő:
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Mennyi idő alatt kerülnek rögzítésre a formanyomtatványon szereplő adatok?
A tenyésztési hatóság köteles a hozzá megküldött formanyomtatványon szereplő adatokat a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül az Országos Adatbázisban rögzíteni.

Fontosabb fogalmak

Állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős.

ENAR: a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése.

Baromfi Információs Rendszer (BIR): a baromfi állománymozgások, a keltetések és a baromfi törzsállományok nyilvántartására létrehozott számítógépes rendszer.

Állománymozgás: állatok egy csoportjának vagy keltetésre szánt tojásoknak tenyészetek közötti helyváltoztatása, ahol legalább az indító tenyészet a TIR rendelet szerint regisztrációra kötelezett.

INTRA/KÁBO szám: az Európai Unió által működtetett TRACES rendszer által képzett, a Közösségen Belüli Bizonyítványok/Közös Állategészségügyi Beléptetési Okmányok azonosítására kiadott tizennyolc karakteres azonosító szám.

Törzsállomány azonosító szám: a BIR által képzett és a tenyésztési hatóság által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosítására szolgál.

Útmutató:a tenyésztési hatóság által készített és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett TIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató.

Vonatkozó jogszabályok

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV törvény 16. § a) pont, 49. § (1) bekezdés a) pont 7., 8., 9. alpont,

a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 3. § b) pont, 4. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 6. §,

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés;

a tartási helyek, a tenyészetek és ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartásáról szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 4., 5., 6., 20. pont

Kulcsszavak

Tevékenység, tenyészetkód, állatfaj, felhasználási cél, indító aláírása, baromfi, indítás, beérkeztető aláírása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858