Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Baromfi keltetés bejelentése, bejelentés módosítása

Kódszám

NENAR00211

Az ügy rövid leírása

A keltető állomások kötelesek a valamennyi kelésükről a adatot szolgáltatni az erre a célra rendszeresített bejelentő lapok kitöltésével és beküldésével az Országos Adatbázis részére .

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A 119/2007. (X.18.) FVM rendelet alapján regisztrációra kötelezett baromfikeltető állomások üzemeltetői, vagyis azon baromfikeltetők üzemeltetői, amelyeknél a keltetőgépekbe egyszerre összesen ezer tyúktojás egyenértéknél több rakható be.

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Kötelezően megadandó adatok: a keltető állomás üzemeltetőjének neve, címe, tenyészetkód, a keltetésre került állományok azonosítására szolgáló kódok (törzsállományazonosító, INTRA/KÁBO szám), kelési adatok (berakott tojás darabszáma, berakás dátuma, kikelt napos állat száma, kelés dátuma)

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött formanyomtatványon kívül más dokumentumot nem kell csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, mint tenyésztési hatóság

Ügyintézés határideje

10 munkanap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs szükség fellebezésre, az ügyfél módosíthatja,törölheti a bejelentett adatokat. Az ügyfelek az eljárással adatszolgáltatási kötelességüket teljesítik

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem értelmezhető.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem értelmezhető.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem értelmezhető.

A benyújtási határidő: Nem értelmezhető.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen bizonylaton kell bejelentenem a keléseket? A 2746-os "Baromfi keltetések bejelentő lap" vagy a 2747-es "Baromfi keltetés módosító lap" kitöltésével és beküldésével lehet a keléseket bejelenteni az Országos Adatbázis részére. Fénymásolhatók a bizonylatok? A 2746-os és 2747-es bizonylatok a www.enar.hu oldalról letölthetők , kinyomtathatók és szabadon másolhatók. A keltetési napló fénymásolatánal beküldésével teljesíthetem-e az adatszolgáltatási kötelezetségemet? Az Országos Adatbázis adatokat befogadni kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványokon tud, melyeken legalább az aláírásra jogosult személy aláírásának eredetinek kell lennie.

Fontosabb fogalmak

Baromfi Információs Rendszer: Országos Adatbázis, amely a baromfi szállításokat, baromfi törzsállományokat és baromfi kelési adatokat tart nyilván. . Útmutató: BIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató, Törzsállomány azonosító szám: tenyésztési hatóság által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosítására szolgál; INTRA/KÁBO szám: TRACES rendszer által képzett a Közösségen Belüli Bizonyítványok/Közös Állategészségügyi Beléptetési Okmányok azonosítására kiadott tizennyolc karakteres azonosító szám;Országos Adatbázis: a tenyészetek, a tartási helyek, az állatok, az állatmozgások nyilvántartására, valamint az ezekkel kapcsolatos adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatásra létrehozott TIR, ENAR és BIR rendszerek központi számítógépes adatbázisa, Tenyésztési hatóság: az állattenyésztési hatósági feladatok ellátásáért felelős szerv, a NÉBIH.

Vonatkozó jogszabályok

-

Kulcsszavak

baromfi keltetés, törzsállomány, kelési nap, kikelt napos baromfi darab

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858