Akadálymentes verzió

Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés

Kódszám

NENAR00216

Az ügy rövid leírása

A törzsállomány tartójának minden termelési ciklus indításakor értesíteni kell a Tenyésztési Hatóságot (NÉBIH, Állattenyésztési Igazgatóság) a termelésbe állítás (beólazás) dátumáról, valamint a beólazott darabszámról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A 119/2007. (X.18.) FVM rendelet előírásai által az Országos Adatbázisba regisztrácíóra kötelezett baromfi tartók ( természetes és jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok), akik baromfi törzsállományt tartanak.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Törzsállomány azonosító, beólazott létszám, beólazás dátuma, aktuális tartó neve, aktuális tenyészet címe, tenyészetkódja, szállítólevél sorszáma

Milyen iratok szükségesek?

Ha törzsállományt termelési ciklus megkezdésekor más tenyészetbe szállítják, akkor a bejelentő lap mellett az Országos Adatbázisba az állomány tartójának be kell küldeni az állomány fogadásakor kiállított 2740-es baromfi szállítólevél 2. példányát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, mint tenyésztési hatóság.

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs szükség fellebezésre, az ügyfél módosíthatja a bejelentett adatokat.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem értelmezhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem értelmezhető

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem értelmezhető

A benyújtási határidő: Nem értelmezhető

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kell bejelentenem törzsállományom beólazását? A termelési ciklus megkezdését követőn 7 napon belül kell a törzsállományok termelésbe állítását bejelenteni a tenyésztési hatósághoz (NÉBIH Állattenyésztési Igazgatósága, 1525 Budapest Pf.: 30). Milyen bizonylattal kell bejelentenem a törzsállományom termelésbe állítását? "Bejelentő lap baromfi törzsállomány termelésbe állításáról" elnevezésű bizonylattal. Hol szerezhető be "Bejelentő lap baromfi törzsállomány termelésbe állításáról" elnevezésű bizonylat? Letölthető és kinyomtatható a www.enar.hu/BIR oldalról. Mi a törzsállomány azonosító szám? A BIR által képzett és a tenyésztési hatóság által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosításáara szolgál.

Fontosabb fogalmak

Baromfi Információs Rendszer: Országos Adatbázis, amely a baromfi szállításokat, baromfi törzsállományokat és baromfi kelési adatokat tart nyilván; Törzsállomány azonosító: a BIR által képzett és a tenyésztési hatóság által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosítására szolgál, 2740 Baromfi szállítólevél: 120/2007. (X.18.) FVM rendelet hatály alá tartozó baromfi fajok szállításakor kötelezően használadó szállítási bizonylat; Országos Adatbázis: a tenyészetek, a tartási helyek, az állatok, az állatmozgások nyilvántartására, valamint az ezekkel kapcsolatos adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatásra létrehozott TIR, ENAR és BIR rendszerek központi számítógépes adatbázisa, Tenyésztési hatóság: az állattenyésztési hatósági feladatok ellátásáért felelős szerv a NÉBIH; Útmutató: BIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató,

Vonatkozó jogszabályok

1993. évi CXIV tv., 119/2007 FVM r., 120/2007.(X.18) FVM r., 22/2012 Kor. R, 123/2005.(XII.27.) FVM r.

Kulcsszavak

baromfi törzsállomány, termelésbe állítás (beólazás), hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858