Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

JEGYZ00646

Az ügy rövid leírása

Kérelemet  a csatolt nyomatvány kitöltésével és abban megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani az illetékes hatósághoz. A kérelembenyújtását követően az elsőfokú hatóság beszerzi a szükséges, a jogszabályban előírt szakhatósági véleményeket, és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján meghozza a megfelelő döntést. A döntésről értesíti a kérelmezőt.


Milyen adatokat kell megadni?

Ipari tevékenységet végző adatai:
név, székhely, cégjegyzékszám, vállalkozói nyilvántartási szám
Telep adatai:
cím, hrsz, tulajdonos neve, használat jogcíme
Telepen folytatni kívánt tevékenység
Telep üzemeltetésének időtartama

Milyen iratok szükségesek?

  • a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a kérelem 3. pontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
  • környezetvédelmi tervfejezet
  • nem a kérelemező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb,) vonatkozó igazoló okirat
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulása,
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány
  • nem szeélyesen eljársó ügyfél esetében két tanu aláírásval ellátott meghatalmazás
  • 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

A telep fekvése szerinti illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebezést az elsőfokú hatóságnál kell benyújtani a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az eslőfokú hatósághoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője

A benyújtási határidő: Az elsőfokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858