Akadálymentes verzió

Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

Kódszám

JEGYZ00647

Az ügy rövid leírása

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változást - az ipari tevékenység változását ide nem értve - haladéktalnul , írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek a csatolt formanyomtatvány kitöltésével.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:
 név, székhely, cégjegyzékszám, vállalkozási nyiltávntartási szám,
Telep adatai:
címe, tulajdonos neve, hrsz, használat jogcíme,
Telepen folyatani kívánt ipari tevékenység,
telep üzemeltetésének időtartama

Milyen iratok szükségesek?

  • nem a kérelmező tulajodnában lévő telep esetén a telep használati jogcímére (bérlet, ,stb.) vonatkozó okirat ( a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat,
  • vállalkozói nyilvántartási számról igazolás vagy cégbejegyzési másolat
  • gazdasági társaság esetén aláírási cmípéldány
  • meghatalamazás
  • 5.000. Ft igazgatási szolgáltatási díj

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

A telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a akerületi önkormányzat jegyzője

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az első fokon eljáró hatóság részére

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az ügyben első fokon eljáró hatósághoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 5000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok


Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858