Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHF00003

Az ügy rövid leírása

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet hatálya alá tartozó hegesztett szerkezet gyártása, szerelése, átalakítása, javítása során az ömlesztőhegesztést csak Budapest Főváros Kormányhivatala  (Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály, a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartásba vett szervezet végezhet. A hatóság akkor veszi nyilvántartásba a bejelentőt, ha a gyártó a jogszabályban meghatározott minőségügyi követelményeknek választása szerint eleget tesz, a hegesztéssel kapcsolatos kiegészítő követelményeket a rendelet melléklete szerint teljesíti, és a nemzeti szabványok szerint minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztő-gépkezelőket foglalkoztat. Ezen követelmények teljesítését az iparügyekért felelős miniszter által a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett szervezetek, illeteve a hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják. A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a hatósághoz nyújtja be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Kérelmező azonosító adatai (neve, címe [székhely, telephely])
2. Kérelem tárgya
3.Ha az ügyfél a hatósági eljárás díját
a)
a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt, az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában a hatósági eljárás megnevezésének feltüntetésével fizeti meg, úgy a kérelemben
aa)
a készpénzátutalási megbízáson található azonosító számot, a befizetett díjat és a fizetési megbízás befogadásának időpontját, vagy
ab)
a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni;
b)
a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmének előterjesztése előtt nem fizeti meg, az illetékes hatóság által kiállított díjbekérő (számla) alapján nyolc napon belül köteles a befizetést teljesíteni, a készpénzátutalási megbízás, illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában a hatóság ügyazonosító számának feltüntetésével.

Milyen iratok szükségesek?

1. Kérelem,
2. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének I. pontja szerinti személyi, szakmai feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
3. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének II. pontja szerinti tárgyi feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
4. Előre fizetés esetén csatolható az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazságszolgáltatási díj:
- normál ügyintézési határidő (21 nap) esetén: 55 000 Ft,
- helyszíni szemle lefolytatása: 176 000 Ft,
- az ügyfél kérelmére soron kívüli (15 napon belüli) ügyintézés esetén: a vonatkozó díj 150 %-a
Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalás

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal [Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF), Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)]

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Közigazgatási per indítására van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Közigazgatási per indítására van lehetőség, melyet jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett és Budapest Főváros Kormányhivatalához a közléstől számított 30 napon belül, 3 példányban benyújtott keresettel lehet kezdeményezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Közigazgatási per indítására van lehetőség, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni és Budapest Főváros Kormányhivatalához a közléstől számított 30 napon belül, 3 példányban benyújtott keresettel lehet kezdeményezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Közigazgatási per indítására van lehetőség, a keresetet Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF), Műszaki Felügyeleti Osztályára (MFO) kell küldeni,
cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; 1534 Budapest BKKP Pf. 919.

A benyújtási határidő: Közigazgatási per indítására van lehetőség, a keresetet a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani.

A fellebbezési illeték mértéke: Közigazgatási per indítására van lehetőség. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke. Perköltség – a törvényben meghatározott kivételeket nem tekintve – mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Honlapjukon tájékoztató jelleggel megtalálhatók a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet előírásai szerinti, illetve a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes engedéllyel (kijelöléssel) rendelkező tanúsító szervezetek. Mikor kerülnek fel a honlapjukra az aktuális jegyzékek, illetve hol lehet a hivatalos, aktuális tanúsító szervezetek jegyzékét elérni.
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabálynak megfelelően nyilvántartási listánkat félévente tesszük közzé a BFKH szakmai honlapján (http://mkeh.gov.hu).

Fontosabb fogalmak

Hegesztés szakirányú képzettség lehet:
– okleveles hegesztő mérnök,
– okleveles hegesztő szakmérnök,
– hegesztő tudományos fokozat,
– IWE, vagy EWE (nemzetközi, vagy európai hegesztő mérnök).

Vonatkozó jogszabályok

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés 98-99. §, 102. § (1) bekezdés;
b) Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés e) pont, 17.§, 2. melléklet;
c) egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés;
d) a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, valamint a melléklet 10. fejezetének 1. pontja;
e) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. §, 326.§ (7) bekezdése

Kulcsszavak

tanúsító szervezet, tanúsítvány, hegesztett szerkezet, hegesztő mérnök, kijelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858