Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHF00004

Az ügy rövid leírása

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet hatálya alá tartozó tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát csak a Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) Műszaki Felügyeleti Osztály (MFO) (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti. A hatóság akkor veszi nyilvántartásba a tartályok gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetet, ha a gazdálkodó szervezet alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkezik, megfelelő tartályvizsgálói bizonyítvánnyal rendelkező személyt foglalkoztat, valamint hegesztési tevékenység végzése esetén rendelkezik a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet szerinti hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmények teljesítését a hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják. A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti hatósághoz nyújtja be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a tartályok gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Kérelmező azonosító adatai (neve, címe [székhely, telephely])
2. Kérelem tárgya
3. Javasolt a kérelem részletes indokolása
4. A hatósági eljárási díj megfizetéséről kiállítandó számlához: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető neve, címe (székhelye, telephelye), fizetési számla száma, valamint adószáma
5. Előre fizetés (átutalási megbízás) esetén az ügyfél a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni.

Milyen iratok szükségesek?

1. Kérelem,
2. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletének I. pontja szerinti személyi, szakmai feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
3. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletének II. pontja szerinti tárgyi feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
4. Előre fizetés esetén csatolható az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj:
- normál ügyintézési határidő (21 nap) esetén: 55 000 Ft + 176 000 Ft összesen: 231 000 Ft,
- az ügyfél kérelmére soron kívüli (15 napon belüli) ügyintézés esetén:
a vonatkozó díj 150 %-a
Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalás

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF)
Műszaki Felügyeleti Osztály (MFO)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerinti fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottjához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) Műszaki Felügyeleti Osztály (MFO)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 919 címére kell megküldeni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 30 napon belül kell benyújtani.

A benyújtási határidő: a fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Honlapjukon tájékoztató jelleggel megtalálhatók a 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet előírásai szerinti, illetve a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes engedéllyel (kijelöléssel) rendelkező tanúsító szervezetek? Mikor kerülnek fel a honlapjukra az aktuális jegyzékek, illetve hol lehet a hivatalos, aktuális tanúsító szervezetek jegyzékét elérni?
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabálynak megfelelően nyilvántartási listánkat félévente tesszük közzé a Hivatal honlapján.

Fontosabb fogalmak

Szakirányú képzettség, amely lehet:
– minőségügyi szakképzettség, minőségügyi szakmérnök,
energiagazdálkodási szakképzettség, energiagazdálkodási szakmérnök,
– műszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat.
Legalább 5 év szakirányú gyakorlat, jártasság a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek területén,
vagy a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet szerint a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott tervezői jogosultság, amely lehet:
– gépészmérnöki tervező/energetikai tervező,
– épületgépészeti tervező,
– gáz- és olajmérnök tervező.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés 98-99. §, 102. § (1) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326.§ (7) bekezdése
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  13. § (3) bekezdés f) pont, 18. §, 3. melléklet;
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15. § (3) bekezdés;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, valamint a melléklet 10. fejezetének 1. pontja

Kulcsszavak

tanúsító szervezet, tanúsítvány, tárolótartály, kijelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858