Akadálymentes verzió

Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHF00005

Az ügy rövid leírása

A legfeljebb 5 kg töltettömegű turista használatú gázpalackok cseretelepen vagy töltőállomáson való megtöltése engedélyköteles tevékenység.
Az engedély kiadása a Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztályától (BFKH-MMFF-MFO) (a továbbiakban: hatóság) kérhető.
A hatóság annak a gázkiskereskedőnek ad turista használatú palackokba történő pébégáz átfejtésére vonatkozó engedélyt, aki
a) maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, valamint ismeri a az átfejtő berendezés használatára vonatkozó technológiai utasításban foglaltakat,
b) rendelkezik
ba) a pébégáz általa történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására vonatkozóan pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel,
bb) hitelesített ellenőrző mérleggel,
bc) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére alkalmas, jogszabályi feltételeknek megfelelő saját tulajdonú vagy minimum egyéves időtartamra szóló bérleti szerződéssel bérelt átfejtő berendezéssel.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Kérelmező azonosító adatai (neve, címe [székhely, telephely])
2. Kérelem tárgya
3. A tevékenység végzésének helye (címe)
4. A hatósági eljárási díj megfizetéséről kiállítandó számlához: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető neve, címe (székhelye, telephelye), fizetési számla száma, valamint adószáma
5. Előre fizetés (átutalási megbízás) esetén az ügyfél a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, amihez csatolni kell:
- a propán-bután cseretelep kezelő vizsga, a propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsga és a tűzvédelmi szakvizsga letételét igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban,
- a pébégáz gázkiskereskedő által történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval kötött szerződés másolatát,
- a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtő berendezés műszaki-biztonsági szempontból történt felülvizsgálatát bizonyító dokumentumot eredetiben vagy másolatban,
- előre fizetés esetén csatolható az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj
- normál ügyintézési határidő (21 nap) esetén: 55 000 Ft
- az ügyfél kérelmére soron kívüli (15 napon belüli) ügyintézés esetén: 82 500 Ft (a vonatkozó díj 150 %-a).
Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalás

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági úton támadható meg. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Lásd alább.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottjához kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést az Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztályához kell küldeni cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 919

A benyújtási határidő: A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 30 napon belül kell benyújtani.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Honlapjukon megtalálhatók a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet előírásai szerinti, érvényes engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek?
Hol lehet a hivatalos, aktuális jegyzéket megtalálni?
Mennyire frissek az adatok?
Tájékoztatjuk, hogy a nyilvántartási listánkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján tesszük közzé. A honlapunkon található listát rendszeresen frissítjük.

Fontosabb fogalmak

A turista használatú gázpalack csak akkor tölthető meg, ha műszaki állapota megfelelő és érvényes nyomáspróbával rendelkezik.
A pébégáz kiskereskedőnek rendelkeznie kell hitelesített ellenőrző mérleggel.
A pébégáz kiskereskedő által használt átfejtő berendezésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- rendelkezik az átfejtő berendezés használatára vonatkozóan elkészített, kellően részletes technológiai utasítással,
- rendelkezik munkavédelmi szakértővel elvégeztetett, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 100. §, (1) bekezdés e) pont;
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326.§ (7) bekezdés;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés c) pont;
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 2. § d) pont, 3. §, 3/A. § (1)-(3) bekezdés, 3/B. §;
A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 10. fejezet 1. pont
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. §

Kulcsszavak

turista használatú palack, pébégáz átfejtés, gázkiskereskedő, propán-bután cseretelep, munkahelyi kockázatértékelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858