Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Villanyszerelési tevékenység bejelentése

Kódszám

MKEHF00007

Az ügy rövid leírása


A hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja. Az igénybejelentő a vállalkozást a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozások közül választhatja ki. A nyilvántartást a Budapest Főváros kormányhivatala, mint műszaki biztonsági hatóság vezeti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. §-a (5) bekezdésében meghatározott kivitelezést végző igénybejelentő, amely a hálózati csatlakozás létesítésével kapcsolatosan a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységet folytat.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1), (2) és (3) bekezdései, valamint az 1. és a 2. mellékletek.
Nyilatkozattétel a Villanyszerelő_Bejelentőlapot nyomtatvány kitöltésével, a nyomtatványban szereplő adatok megadása, bizonyítványok, felelősségbiztosítási kötvény másolataival igazolva, további nyilatkozatok a gyakorlati idő igazolására.

Milyen iratok szükségesek?

A tevékenységet az a Budapest Főváros Kormányhivatalánál nyilvántartásba vett szolgáltató vállalkozás végezheti, melynek vezetője az aláírásával hitelesített Bejelentőlapon nyilatkozik arról és a meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, hogy cége
a) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező munkavállalóval, vagy személyesen közreműködő taggal (igazolása a bizonyítványok másolataival és cégvezetői nyilatkozatokkal lehetséges),
b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással (igazolása az érvényes biztosítási kötvény másolatával lehetséges),
c) nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembehelyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezéssorán biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt
feltételeknek megfelel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 forint általános tételű eljárási illeték, amelyet átutalással kell teljesíteni az 10023002-00299592-00000000 számú számlára.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Műszaki Felügyeleti Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest BKKP Pf. 919.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs jogorvoslati lehetőség, az ügyfél ismételt bejelentést tehet a hiányosság pótlása után.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki

Fontosabb fogalmak

Hálózati csatlakozás.
Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa;
Csatlakozóberendezés: az átviteli vagy elosztó hálózat részét képező vezetékrendszer - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozóberendezés tartozéka;

Vonatkozó jogszabályok

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdése
A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §, 2. § (2) bekezdése és 2. § (1)-(3) bekezdése, 1. és 2. melléklet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés m) pontja,
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontja,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése.

Kulcsszavak

Víllanyszerelő, új bekötés, teljesítmény növelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858