Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)

Kódszám

EGBIZ00032

Az ügy rövid leírása

A kiküldő ország illetékes teherviselője adja ki az A1 jelű nyomtatványt a kiküldetés időtartamára, a kiküldő országban történő járulékfizetés igazolása miatt.
A kiküldetés azt jelenti, hogy a munkavállaló munkáját továbbra is a munkáltatója utasítása alapján, de egy másik tagállamban végzi.
Egyszerűen megfogalmazva ez a nyomtatvány nem más, mint a járulékfizetés tényének igazolása a külföldi foglalkoztató - és ennélfogva a fogadó ország - számára.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél. Ill. elsősorban a foglalkoztató.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, biztosítási jogviszonyra vonatkozó adat, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, a kiküldött munkavállalóra, önálló vállalkozóra vonatkozó adat, a párhuzamos tevékenység megállapítását támogató információk, a külföldi foglalkoztatásra vonatkozó adat (pl. cég neve, címe, kiküldetés időtartama), foglalkoztató adatai, jelentős gazdasági tevékenység fennállását alátámasztó információ.

Milyen iratok szükségesek?

A kiküldetés igazolás kiadásához szükséges dokumentumok a hatósági eljárás egyszerűsítéséhez:
a foglalkoztató, a foglalkoztatás bejelentéséről szóló igazolást terjeszt elő,
az önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó cégének irataival igazolja a biztosítási jogviszonyát,
foglalkoztatói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem munkaerő kölcsönzés illetve közvetítés a foglalkoztatás célja, továbbá, hogy a foglalkoztató a kiküldetés időtartama alatt folyamatosan fenntartja a munkaviszonyt, fizeti a járulékokat és teljesíti egyéb bejelentési kötelezettségét is.
Az érintett személyes okmányai, TAJ okmánya, OEP által rendszeresített formanyomtatványon előterjesztett kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A foglalkoztató székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21. nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Abban az esetben, ha az E 101/A1 iránti igazolási kérelem elutasításra kerül, elutasítás a határozat a döntés formája.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fővárosi/megyei kormányhivatalhoz, amely első fokon eljárt

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A munkáltatóm mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn belül.
Igényelhetek-e EU kártyát az E 101/A1 jelű nyomtatvánnyal egyidejűleg? Igen. Az ügyfél személyes eljárása során, illetve a foglalkoztató ügyfél számára az E 101/A1 jelű nyomtatvány igénylésével együtt kérheti.
Mi számít be a kiküldetést megelőző 30 nap biztosítási/jogosultsági időbe? Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonyok, vagy a Tbj 16. §-ban meghatározott egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok.
A 30 nap idő folyamatos kell legyen? Igen.
Most alakuló cég küldhet ki foglalkoztatottakat külföldre? Nem, mivel a jelentős gazdasági tevékenység vizsgálatánál az elmúlt 6 hónap adatait kell figyelembe vennünk.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, kiküldetés, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása, hatósági bizonyítvány, előzetes biztosítási idő, párhuzamosan végzett tevékenység, alkalmazandó jog megállapítása, jelentős belföldi gazdasági tevékenység.

Vonatkozó jogszabályok

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 4.0.(2) a) af) pont, 3.§ (3) bekezdés
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.)12/A.§ (6) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 12.§, 27.§, 71.§,116.§, 40.§, 40/A§., 71.§.
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény, 25.§
A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§(2)
883/04/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (EK rendelet)11.cikk (2), (3) bekezdés a), b), c), d) e) pont, 12. cikk, 13. cikk (1)-(4), 15. cikk, 16. cikk, 1. cikk q)r)
987/2009/EK rendelet a 883/04/EK rendelet végrehajtásáról (EK rendelet Vhr.)61 cikk a), b), c), 15. cikk, 16. cikk, 17. cikk, 18. cikk, 19. cikk
Az európai egészségbiztosítási kártyáról szóló S1. Határozat (2009. június 12.)
Az európai egészségbiztosítási kártyára vonatkozó technikai előírásokról szóló S2. Határozat (2009. június 12.)
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény véfrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) 12/A. § (6) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 16. §
az illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése)

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása, hatósági bizonyítvány, előzetes biztosítási idő, párhuzamosan végzett tevékenység, alkalmazandó jog megállapítása, jelentős belföldi gazdasági tevékenység.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858