Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

Kódszám

EGBIZ00045

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a biztosítási kötelezettség ellátásra való jogosultság, önkéntes biztosításhoz való jog szükségessé teszi, úgy az ellátás időtartama szempontjából a külföldi biztosítási időket figyelembe kell venni. Az illetékes teherviselő a másik állam teherviselőjétől kér igazolást. Az E 104 jelű nyomtatvány biztosítja az információ kérés lehetőségét a biztosítási időkről, valamint tájékoztatást ad azokról. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az illetékes állam polgára amennyiben huzamosabb időn keresztül dolgozik adott tagállamban, majd ezt követően egészségbiztosítási- és nyugellátást kíván igénybe venni az állandó lakóhely szerinti országban, akkor az illetékes államban megszerzett jogviszonyát az állandó lakóhely szerinti országban az ellátásra való jogosultság elbírálásánál - konkrétan pl. táppénz mértékének megállapításánál - figyelembe kell venni. A "biztosítási idők összeszámításának elve" koordinációs alapelv, amely alapján megvalósul az az elvárás, hogy a több tagállamban megszerzett jogosultság "átvihető" legyen a tagországok között.
Az E 104 jelű nyomtatvány kezelésére a nemzetközi jogsegély eljárás az irányadó.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a biztosítási időszak, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelméhez az ügyfél, lehetőség szerint csatol, minden releváns iratot (pl. biztosítási kártya, munkaszerződés, fizetési bérívek, stb.), amely bizonyítékául szolgál a másik tagállamban fennálló, vagy korábban fennállt biztosítási időszakra vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi/megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a zárult jogviszonyra vonatkozó nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Befolyásolja-e a pénzbeli ellátás mértékének megállapítását a külföldön megszerzett biztosítási jogviszonyom időtartama? Igen, abban az esetben, ha a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány ("egyszerűsített" határozat) rendelkezésre áll.
Érdemes-e megőriznem az igazolt E 104 jelű nyomtatányt szolgálati idő elismeréséhez? Igen, a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány szolgálati idő elismeréséhez alapul szolgálhat.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, biztosítási jogviszony időtartama. (Nagy-Britannia és Olaszország esetében U 1 jelű igazolás felel meg a zárult jogviszony igazolásnak.)

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 12. §, 27. §, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 6. cikk, 45. cikk, 54. cikk, 61. cikk, 987/2009/EK rendelet 12. cikk, 13. cikk, 54. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 39. §, 71. §; 319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858