Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)

Kódszám

EGBIZ00046

Az ügy rövid leírása

Amennyiben egy másik tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező személy Magyarországon biztosított, E 106 jelű nyomtatvánnyal igazolja jogosultságát, ezáltal a természetbeni ellátások teljes körére a lakóhelye szerinti országban is jogosulttá válik.

Az E 106 jelű nyomtatványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal állítja ki. A kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján nyilvántartásában rögzíti - jogosultsági feltételek fennállása esetén - az E 106 jelű nyomtatványt, ezzel egyidejűleg a nyilvántartásba vételről az ügyfelet is tájékoztatja.

Abban az esetben, ha egy személy Magyarországon biztosított, de eltartott családtagja egy másik tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel, akkor a családtag az E 109 jelű nyomtatvánnyal igazolja jogosultságát a természetbeni ellátások teljes körére a lakóhelye szerinti országban. A nyomtatványt kizárólag kérelemre állítja ki az illetékes kormányhivatal. (A családtagi státuszt minden esetben a lakóhely szerinti intézmény határozza meg.) Az E 109 jelű nyomtatvány bejegyzésére a fenti nyilvántartásba vételi szabályok az irányadók.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, a másik tagállamban fennálló lakóhelyről információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a biztosítási jogviszony illetve a keresőtevékenységre vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Igazolás a biztosított másik tagállamban fennálló lakóhelyéről, ill. a magyarországi lakóhely megszűnésének igazolása, vagy bármely releváns irat csatolása, amely azt igazolja, hogy az életvitel központja a másik EGT-tagállam;
a magyar biztosítási jogviszony illetve a keresőtevékenység megjelölését igazoló dokumentum,
legalább egy, a másik tagállamban élő hozzátartozó adatait igazoló okmány (családtagi státusz igazolásának megkönnyítése céljából),
a foglalkoztató igazolása a folyamatos magyarországi foglalkoztatás alapján fennálló biztosítási jogviszonyról és annak várható végéről.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21. nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? A Ket. szerinti ügyintézési határidőn belül.
Hol kapom meg az EU kártyámat? Az EU kártya kiállítására a jogosultságot igazoló illetékes intézmény rendelkezik hatáskörrel.
Az E 106 jelű nyomtatvány kiállításának időpontjától külföldön is jogosult leszek egészségügyi ellátásra? Igen, az állandó lakóhely szerinti ország eljáró szerve nyilvántartásba veszi a másik tagállamban fennálló jogviszonyát.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 39. §, 71. §; az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, EGT államok.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858