Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)

Kódszám

EGBIZ00050

Az ügy rövid leírása

A nyomtatvány segítségével a biztosított egy másik tagállam területén vehet igénybe üzemi baleset esetén járó ternészetbeni ellátásokat, amikor azok köre és mértéke meghaladja az általános szabályok alapján nyújtható ellátások mértékét és körét.
Ez az igazolás a természetbeni ellátásokra való jogosultságokról kizárólag üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén állítható ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, illetve a tagállamok közötti kapcsolattartást biztosító összekötő szerv.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A munkavállaló személyi adatai, információ, külföldi biztosító kérelmében foglalt adatok, a magyar biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a nyomtatvány szükségességének oka, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Postai úton érkezett kérelem esetén csatolandó dokumentum ,magyar biztosítási jogviszony igazolása, a baleset időpontjában az adott tagállamba érvényes E 101/A1 jelű igazolás, amennyiben kiküldött munkavállalóról van szó. Legfontosabb csatolandó dokumentum a munkabaleseti jegyzőkönyv..

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatalok bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg az E 123/DA1 jelű nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, E 107, E 123 jelű nyomtatvány, jogosultságot igazoló dokumentum, EGT államok, összekötő szerv, orvosilag szükséges ellátás, baleseti táppént, foglalkozási megbetegedés, üzemi baleset.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 36. cikk, 40. cikk, 22. cikk (1), (2) bekezdés, 987/2009/EK rendelet 33. cikk ; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. §. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.rendelet (Ebtv.vhr.) 12/A. § (6) bekezdés.; az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, E 123/DA1 jelű nyomtatvány, hordozható dokumentum, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés, baleseti táppénz, megtérítési eljárás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858