Akadálymentes verzió

Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)

Kódszám

EGBIZ00053

Az ügy rövid leírása

Az illetékes teherviselő megküldi a Magyarországon élő biztosítottja és annak eltartott hozzátartozója részére kiállított nyomtatványt. A biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal rögzíti a nyomtatvány adattartalmát a nyilvántartási rendszerében. Fontos megjegyezni, hogy a hozzátartozó más tagállamban fennálló jogosultsága alapján, magyarországi jogosutság bejegyzésére csak akkor van lehetőség, ha az adott családtag Magyarországon egyébként nem jogosult ellátásra. Az eljáró kormányhivatal az E 106 jelű nyomtatvány egy példányát visszaküldi az illetékes biztosítónak az érintett egyidejű értesítése mellett.

Az illetékes intézmény közli az E 109 jelű nyomtatványon, hogy a jogosultság igazoláson feltüntetett személy családtagjai Magyarországon laknak, ezzel hozzájárul a teljeskörű természetbeni ellátásra való jogosultsághoz. Az E 109 jelű nyomtatvány nyilvántartásba vételi eljárása egyező az E 106 jelű nyomtatvány regisztrációjával.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult:

Kizáró okok: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre és nagykorú családtagjára vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, TAJ-szám, biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a jogosultság igazolására vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

A jogosultság igazolások kiadásához szükséges dokumentumok:
Közösségi Koordinációs Rendeletek szabályaiból származó jogosultságot igazoló dokumentum,
TAJ szám képzéshez szükséges személy adatait igazoló okmányok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatalok bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Hol kapom meg az EU kártyámat? Az EU kártya kiállítására a jogosultságot igazoló illetékes intézmény rendelkezik hatáskörrel.
Családtagként bejegyezhető az a személy, akinek érvényes egészségbiztosítása van? Nem, bejegyzésre, nyilvántartásba vételre csak akkor van mód, ha nincs érvényes jogosultsága, vagy a meglévő jogosultsága nem kapcsolódik keresőtevékenységhez, munkavégzéshez vagy nyugdíjas jogviszonyhoz.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolás, igényjogosult nagykorú családtag, természetbeni ellátások, származtatott jogosultság.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §; A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk; A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 24. cikk; A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 1. cikk q), r) pont, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. §; A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés; az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, nagykorú családtag.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858