Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00009

Az ügy rövid leírása

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A hatóság a bejelentés alapján a szolgáltatót törli a nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a szolgáltató amely a lovas szolgáltató tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartásában szerepel.

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Szolgáltató neve, székhely címe, a megszüntetni kívánt szolgáltatási tevékenység.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek nem kell a kérelemhez dokumentumokat csatolnia

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték, mértéke 3000 Ft, melyet a Budapest Főváros Kormányhivatala eljárási illetékbevételi számlájára kell átutalási megbízás útján megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú döntést a kormányhivatal vezetője hozta

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs helye fellebbezésnek.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs helye fellebbezésnek.

A benyújtási határidő: Nincs helye fellebbezésnek.

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs helye fellebbezésnek.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

K: Mit kell benyújtani? V: A kérelem tartalma: szolgáltató neve, székhely címe, törölni kívánt szolgáltatási tevékenység megnevezése, telephely címe.
K: Milyen költsége van az eljárásnak? V: Az eljárási illeték, mértéke 3000 Ft. Az illetéket a Budapest Főváros Kormányhivatala Eljárási illetékbevételi számlaszámára szükséges elutalnia, mely az alábbi 10032000-01012107-00000000.
K: Milyen formában kell benyújtani a kérelmet? V: Azonos módon mint a bejelentés esetén: Írásban postai úton, személyesen az ügyfélszolgálati irodában, vagy elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.

Fontosabb fogalmak

Nem releváns.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §, 98. § (1) bekezdés és 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §.
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (1) bek., 23. §, (1) bekezdés 24.§ (3) és (5) bekezdés., 27. § (1) bekezdés, 28.§ b) pontja.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G.§ e) pontja.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése, 73. § (1) bekezdése, valamint 73. § (2)-(2a) bekezdései. 
A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 1.§, 2.§ (2) bekezdés, 3. §
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 3.§ (1) - (2) bekezdése

Kulcsszavak

Tevékenység megszüntetése, nyilvántartásból való törlés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858