Akadálymentes verzió

Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán

Kódszám

MKEHK00026

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A behozatali monitoring engedélyt az EU tagállamok béli bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti.

Kizáró okok: Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat). A 20. rovatba a "1234/2007./EK rendelet" -et kell beírni. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

A rizs termékek import monitoring engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, nem a Ket. szerint. Az eljárási határidő meghatározása indirekt, mert a jogszabály csak azt mondja ki, hogy az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Vietnámból szeretne cégünk rizst importálni Magyarországra, illetve a környező országokba. Kérdésem, hogy milyen jogszabályok, rendeletek szabályozzákennek a terméknek az importját az EU-ba?
2.Kérdés:A vámügyintéző kollégánk jelezte, hogy a szabad forgalomba helyezéshez
cégünknek rendelkeznie kell AGRIM engedéllyel. Kérem szíves segítségét, hogy az AGRIM engedély kiadásához milyen dokumentumok szükségesek, valamint ezt milyen módon lehet benyújtani MKEH felé 3. kérdés: Érdeklődnék, hogy van-e mód egy eredeti, vagy Önöknek megfelelő példányú AGRIM engedélyt kiállítani számomra, mert az eredeti még Koperben van és holnap vámolnák az árut Pécsett, ahova én személyesen fogok leutazni. Az eredeti engedélyt DHL-el adják fel és holnapi vámolás idejére nem érkezne meg Koperből. Amennyiben ki tudnak állítani részünkre egy újat, akkor azt személyesen átvenném, hogy holnap azzal tudjak utazni Pécsre és a vámosok kezébe tudjam adni. Válaszok 1-2-3 (összesítve) : Hivatalunkhoz írt információkérő levelekre röviden összefoglalava az alábbi választ tudom adni: - Minden harmadik országból történő rizs behozatala az EU-ba AGRIM engedélyhez kötött, és ez egyben a mindenkor érvényben lévő vám megfizetése mellett ez a monitoring engedély az egyetlen feltétele az EU-ban történő szabadforgalomba helyezésnek. A kérelmezés feltételeit, az engedélykérelem adatlapot és a kérelmezési biztosítékra vonatkozó információkat részletesen megtalálja a honlapunkon, a www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság címek alatt. A Vietnámból származó rizst is kizárólag ezekkel a feltételekkel lehet importálni.( 376/2008/EK, 1234/2008/EK rendeletek szerint) Amennyiben előre tudható, hogy a vámolás több helyen fog történni, vagy két külön engedélyt kell kérni, vagy módjában áll kivonatot kérni az eredeti engedélyből, a még fennmaradó nem vámkezelt mennyiségre, de ehhez be kell nyújtania Hivatalunkhoz az eredeti engedélyt. Hitelt érdemlően igazolt esetben elveszett engedélyről adunk ki másolatot, de arra új vámkezelést nem lehet rögzíteni, csak a megtörtént vámkezeléseket lehet rá felvezettetni a vámhatóságokkal annak érdekében, hogy a kérelmezési biztosítékot fel lehessen szabadítani.

Fontosabb fogalmak

KIVONAT: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. (376/2008/EK 9.cikk) ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. (376/2008/EK 8.cikk) ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. (376/2008/EK 34.cikk)

Vonatkozó jogszabályok

Eljárási szabályok: A Bizottság 376/2008/EK, A Tanács 1234/2007/EK , A Bizottság 1342/2003/EK rendeletei, 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet, A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.
Hatáskört és illetékességet meghatározó szabályok : 320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet , 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet Jogorvoslatról rendelkező szabályok: 2004.évi CXL. (Ket) törvény, 1990.évi XCIII. (illeték)törvény

Kulcsszavak

Rizs monitoring engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858