Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén

Kódszám

EGBIZ00070

Az ügy rövid leírása

A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
Az egészségügyi szolgáltatás (orvos, gyógyszertár, stb.) igénybevétele során a szolgáltató jelezte, hogy az érintett személy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa).
Az érintett személy (ügyfél) hatósági eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál ahova benyújtja a korhatár előtti ellátását vagy szolgálati járandóságot folyósító szerv (nyugdíjfolyósító szerv) által kiadott igazolást, amellyel valószínűsíti az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.
Az egészégbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában - az egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának tisztázásáig - az érintett személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az egészségügyi ellátást igénybevevő, érintett személy, vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás, valamint ügyintézési rendelkezés alapján

Kizáró okok: Képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, illetve minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas eszköz, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, a korhatár előtti ellátást vagy szolgálati járandóságot megállapító okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van fellebbezési lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: A hatályos jogszabály szerint a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ számot tartalmazó okmány.
Mivel igazoljam az egészségyi szolgáltatásra való jogosultságot? A nyugdíjfolyósító szerv, vagy az ellátást megállapító szerv által kiadott okirattal. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsít.
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Mikor látja az egészségügyi szolgáltató a jogosultságot? Az okirati bizonyítási eljárás megindítását követően azonnal. (zöld lámpa)
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem. Az ügyfél érdeke, hogy az egészségügyi ellátásra való jogosultsága a nyilvántartásokban rendezett legyen.

Fontosabb fogalmak

Okirat: a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított okirat, az ellátást megállapító okirat
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása stb.
Személyazonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, TAJ-kártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás (Ket. szerint)

Vonatkozó jogszabályok

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés u) pont; 44/A.§ (4) bekezdés; 44/C.§ (1-2) bekezdése
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény 75/A. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont., 33. §, 116. §.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. évi (XI.5.) Korm. rendelet
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2/B. § , 3. § (-2) bekezdés, 4. § (1) bekezdés g-h, k pontja, (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány TAJ szám korhatár előtti ellátás szolgálati járandóság nyugdíjfolyósító egészségügyi szolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858