Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán

Kódszám

MKEHK00029

Az ügy rövid leírása

A basmati rizs engedélyezési szabályozása kizárólag a 1006 2017 és a 1006 2098 KN –kódok alá tartozó Pakisztánból és Indiából származó speciális rizsfajtákra vonatkoznak és az engedély 0 %-os vámtétel melletti behozatalra jogosít. Az engedélykérelmeket folyamatosan lehet benyújtani (minden nap), az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon, az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. Az az importőr nyújthat be kérelmet, aki a kérelmezés dátumát megelőzően legalább tizenkét hónapja kereskedelmi tevékenységet folytatott az Európai Unión kívüli kereskedelem rizságazatában.A kérelmezés tonnánként 70 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +60 nap). Az engedély a kibocsátása tényleges napjától az azt követő második hónap végéig érvényes. A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában.A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának feltétele, hogy rendelkezni kell az adott ország eredetiség igazolásával. Egy kérelmen csak egyetlen származási ország kerülhet megjelölésre. Az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a jogszabály szerint a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején rizs termékek tekintetében az elmúlt tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Kizáró okok: Meghatalmazott is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát (8. rovat)az „igen” választ kell x-szel megjelölni , a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét .(11. rovat) . Az általános kitöltési útmutatóban előírtakon túl, az adatlap 8. rovatában kötelező kitölteni a származási országot és az „igen” választ kell x-szel megjelölni, valamint a 20. rovatban a rendelet számát, "972/2006/EK".

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a rizságazatban legalább tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet; - eredetiségigazolást a termékről az exportáló ország, INDIA (Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India), vagy PAKISTAN Trading Corporation of Pakistan (Pvt) illetékes szerve által .

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

A basmati rizstermékek import engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra. Az eljárási határidő meghatározása indirekt, mert a jogszabály csak azt mondja ki, hogy az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Kambodzsából szeretne cégünk basmati rizst importálni Magyarországra, illetve a környező országokba. Kérdésem, hogy milyen jogszabályok, rendeletek szabályozzák ennek a terméknek az importját az EU-ba?
2.Kérdés: Amennyiben rendelkezik cégünk PAKISZTÁNI eredetiség igazolással, milyen vámtételt kell fizetni basmati rizs importja esetén? 3. kérdés: Milyen dokumentumokkal lehet igazolni, hogy kérelmezés dátumát megelőzően legalább tizenkét hónapja kereskedelmi tevékenységet folytatott a cégünk harmadik országokkal a rizságazatban. Válaszok 1-3: A Hivatalunkhoz írt információkérő levelekre összegezve röviden az alábbi választ tudjuk adni: - Minden harmadik országból történő rizs behozatala az EU-ba AGRIM engedélyhez kötött, és ez az engedély egyben a mindenkor érvényben lévő vám megfizetése mellett az egyetlen feltétele az EU-ban történő szabadforgalomba helyezésnek. A kérelmezés feltételeit, az engedélykérelem adatlapot és a kérelmezési biztosítékra vonatkozó információkat részletesen megtalálja a honlapunkon, a www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság címek alatt. A Kambodzsából származó rizst is kizárólag ezekkel a feltételekkel lehet importálni.( 376/2008/EK, 1234/2008/EK rendeletek szerint) A 972/2206/EK Bizottsági rendelet basmati rizs behozatalára vonatkozó szabályozása kizárólag a 1006 2017 és a 1006 2098 KN –kódok alá tartozó Pakisztánból és Indiából származó speciális rizsfajtáira vonatkoznak. A 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett lehet a 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt basmati rizst vámkezelni, az[illetékes hatóság által kiállított eredetiségigazolás mellett. · Vám-dokumentumot kell csatolni annak igazolására, hogy a kérelmező a rizságazatban legalább tizenkét hónapja folytatott kereskedelmi tevékenységet harmadik országokkal.

Fontosabb fogalmak

ÁTRUHÁZÁS: a basmati rizs AGRIM engedély nem átruházható, ami ebben azesetben azt jelenti , hogy az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek és jogok is mindvégig az AGRIM engedély jogosultját terhelik. VIS MAJOR: Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség. Az AGRIM engedély jogosultjának, az engedély érvényességének idején belül kell az engedély meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. EREDETISÉG IGAZOLÁS ( az áru származását hivatott igazolni): Az eredetiségigazolás a kibocsátása napjától 90 napig érvényes és csak abban az esetben, ha a rovatokat megfelelően kitöltötték, illetve szerepel rajta az aláírás. Az eredetiség igazolás nyomtatványokat és másolati példányokat angol nyelven kell kitölteni, írógéppel vagy kézírással, tintával, nyomtatott betűkkel és a jobb felső rovatában sorszám kell, hogy legyen feltüntetve. Az MKEH az eredetiségigazolás tő példányát megőrzi, a másolatot pedig a kérelmező rendelkezésére bocsátja

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 972/2006/EK RENDELETE a basmati rizs behozatalára alkalmazandó egyedi szabályok megállapításáról. A Bizottság 1301/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 31. ) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról .
A Bizottság 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról. A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12.cikk
A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 19.cikk és 21. cikk


320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2)
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

Basmati rizs KN kódjai; euró árfolyam; vámkedvezmény, vámtétel; eredetiség igazolás; teljesítés elszámolás;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858