Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése kapcsán

Kódszám

MKEHK00034

Az ügy rövid leírása

A 0703 20 00 KN-kód alá tartozó friss vagy hűtött fokhagyma (a továbbiakban:fokhagyma) Európai Unióba történő behozatala a 341/2007/EK rendelet ugynevezett "B" szabályozása szerint AGRIM monitoring engedélyhez kötött. Azok a termékek is ide tartoznak, amelyek esetében a „fokhagyma” szó csak az árumegnevezés része. Ezek a kifejezések- többek között – a következők lehetnek: „egyfejű fokhagyma”, „nyári fokhagyma”, „gerezdnélküli fokhagyma”, vagy „nagyfejű fokhagyma. Az engedélyezés az alábbi KN kódok szerinti termékekre terjed ki: 07032000, 0703900, 07108095, 07109000, 07119080, 07119090, 07129090. A kérelmező csak a székhelye és a HÉA-nyilvántartás helye szerinti tagállam illetékes hatóságához nyújthat be engedélykérelmet. Az engedélykérelmeket folyamatosan lehet benyújtani (minden nap), az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon, az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként 50 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +60 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában.A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának egyéb feltétele nincsen. Az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a jogszabály szerint a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki. Az engedélyből származó jogok nem átruházhatók. A rendelet IV. mellékletben felsorolt harmadik országok esetén (Irán, Libanon, Malajzia, Egyesült Arab Emirátusok, Vietnám), fokhagyma csak közvetlenül az adott országból importálható. Az engedélyek a kibocsátástól számított három hónapig érvényesek. A behozatali engedély vámkedvezményre nem jogosít.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelmező csak a székhelye és HÉA-nyilvántartás helye szerinti tagállam illetékes hatóságához nyújthat be engedélykérelmet,.(Magyarországon az MKEH-hoz)

Kizáró okok: Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját,(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát és az „igen” szót kereszttel kell jelölni (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét .(11. rovat) Az engedélykérelem 20-as rovatában fel kell tüntetni: "341/2007/EK rendelet, „B” engedélykérelem". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról, és felhasználásáról és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

A fokhagyma termékek import monitoring engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, nem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szerint. Az eljárási határidő meghatározása indirekt, mert a jogszabály csak azt mondja ki, hogy az engedélyek kibocsátása folyamatos (a "B" engedélyeket haladéktalanul ki kell bocsátani), de a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Szeretnék fokhagymát importálni Németországból. Milyen engedélyekre van szükségem? 1. Válasz : A Németországból történő import kereskedelmi engedélyezés szempontjából Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása - 2004.- óta értelmét veszítette, mivel az EU tagállamai egységes vámterületet képeznek, nincs vámhatár, ezért behozatali engedélyre nincs szükség.
2.Kérdés: Kinából szeretnék 5000 tonna fokhagymát importálni. Behozhatom e ezt a mennyiséget, milyen feltételek mellett, és hogyan kell kérelmeznem? 2.Válasz: Minden harmadik országból történő fokhagyma behozatala az EU-ba AGRIM monitoring engedélyhez kötött, és ez egyben a mindenkor érvényben lévő vám megfizetése mellett az egyetlen feltétele az EU-ban történő szabadforgalomba helyezésnek. A kérelmezés feltételeit, az engedélykérelem adatlapot és a kérelmezési biztosítékra vonatkozó információkat részletesen megtalálja a honlapunkon, a www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság címek alatt. Bármikor , bármilyen mennyiségre, bármely harmadik országból kérelmezhető a behozatal, a kérelmezési biztosíték 50 Euró/tonnának megfelelő Ft összeg. A Ft Euró átváltási kurzust www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság cím -Tájékoztató -III. Biztosítékról szóló fejezet alatt található meg. 100 Euró alatt nem kell biztosítékot befizetni. A kapott AGRIM engedély semmilyen kedvezményre nem jogosít.

Fontosabb fogalmak

KIVONAT: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. (376/2008/EK 9.cikk) ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. (376/2008/EK 8.cikk) ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. (376/2008/EK 34.cikk)

Vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. melléklet A Bizottság 341/2007/EK rendelete ( 2007. március 29. ) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről "B" engedélyek III.fejezet 13-14. cikk A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12., 16. cikk, 17. cikk (1), (3), (4), (5), (6), 18. cikk (1), 20. cikk. I. melléklet A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 19.cikk és 21. cikk
320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről a 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 2. § b)

Kulcsszavak

Fokhagyma "B" monitoring engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858