Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00037

Az ügy rövid leírása

A szabályozás a 1509 10 10, 1509 10 90 KN kódok alá tartozó Tunéziában előállított és onnan közvetlenül 0% vám megfizetése mellett az Európai Unióba szállított szűz olívaolaj a behozatali vámkontingensére vonatkozik . Ez a vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra, összesen 56700 tonnára vonatkozóan, a 09.4032 kontingens számon. A kérelmeket januártól október utolsó hetéig, minden héten hétfőn és kedden lehet benyújtani 13 óráig. A kontingens négy részidőszakra került felosztásra, az alábbi mennyiségek és időpontok szerint : januárra és februárra havi 1 000 tonna, márciusra 4 000 tonna, áprilisra 8 000 tonna, májustól októberig havi 10 000 tonna. A kérelmezők minden héten csak egy engedély kérelmet nyújthatnak be és a benyújtott heti engedélykérelem nem haladhatja meg a az arra a hónapra meghatározott kontingens határát. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés 15 Euró /100kg ( nettó súlyra vetítve) biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában.A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. Az MKEH minden héten a keddet követő munkanapon közli a Bizottsággal KN-kódok szerinti tagolásban a kérelmezett mennyiségeket. A Bizottság amennyiben az engedély iránti kérelmek meghaladják a vámkontingens időszakban rendelkezésre álló mennyiséget, elosztási együtthatót állapít meg. Az engedélyek a Bizottság részére történő bejelentést követő negyedik munkanapon kerülnek kibocsátásra. Az engedélyek a kibocsátás tényleges napjától 60 napig érvényesek, de maximum a folyó év december 31-ig. Az engedélyből származó jogok átruházhatók.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején olívaolaj termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal. Vámügynökök vagy képviselők nem kérelmezhetnek az e rendelet hatálya alá tartozó behozatali engedélyt.

Kizáró okok: Meghatalmazott is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és az áru kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az árut exportáló és az áru származási országának a nevét, ahol Tunéziát kell feltüntetni és az “igen” szót kereszttel kell megjelölni (7.8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat) . A 20. rovatban az alábbi adatokat kell feltüntetni: "1918/2006//EK rendelet", valamint "09. 4032 vámkontingens". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról, és felhasználásáról és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki az olívaolaj ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Egyedi szabályozás alapján Tunéziából származó olívaolaj termékek vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, nem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. Törvény szerint. Az MKEH minden héten a keddet követő munkanapon közli a Bizottsággal, KN-kódok szerinti tagolásban a kérelmezett mennyiségeket. A Bizottság amennyiben az engedély iránti kérelmek meghaladják a vámkontingens időszakban rendelkezésre álló mennyiséget, elosztási együtthatót állapít meg. Az engedélyek a Bizottság részére történő bejelentést követő negyedik munkanapon kerülnek kibocsátásra.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Szeretnék olívaolajat importálni 0%-os vámkedvezmánnyel Tunéziából. Milyen engedélyekre van szükségem? Érvényes szerződésem de nem tudok igazolást benyújtani arról, hogy kétszer tizenkét hónapja folytatok harmadik országokkal kereskedelmi tevékenységet a olivaolaj ágazatban. Kaphatok e ennek hiányában kontingens engedélyt? 1.válasz: Az érvényben lévő rendelkezések szerint ennek az igazolásnak hiányában nem kaphat kedvezményes behozatalra jogosító vámkontingens engedélyt. Kérhet monitoring behozatali engedélyt, és ezzel teljes vámtétel megfizetése mellett behozhatja az olívaolajat anélkül, hogy szerződést kellene bontania. 2. kérdés: Az 1918/2006/EK rendelet szerint meghírdetett Tunéziából származó olívaolaj vámkontingens kérelmezéshez ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, mint a monitoring kérelmezéshez?
2. Válasz: Igen ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, csak a kitöltésre vonatkozóan be kell tartani a speciális előírásokat.pl. meg jelölni az exportáló és a származási országot és az IGEN szót kell megjelölni a 7-8. rovatban, és fel kell tüntetni :"TUNÉZIA"

Fontosabb fogalmak

KIVONAT: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. (376/2008/EK 9.cikk) ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. (376/2008/EK 8.cikk) ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. (376/2008/EK 34.cikk)

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 1918/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12.cikk
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 31. ) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról

A 907/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 15.cikk és 23. cikk Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. melléklet
320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2)
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004.évi CXL.törvény 98. §és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 2. § b) pont

Kulcsszavak

Olívaolaj vámkontingens engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége; harmadik ország;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858