Akadálymentes verzió

Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00042

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában nyilvántartott adatokból történő ügyféltájékoztatás, felvilágosítás, iratmásolat kiadása, postázása.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A biztosított (volt biztosított), illetve meghatalmazottja, törvényes képviselője.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - a kérelem adatlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum,.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv.

Ügyintézés határideje

Betekintés esetén helyben, azonnal, kivonat igénylés esetén 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A betekintési jog gyakorlását bizonyító jegyzőkönyv, kivonat ellen közvetlenül fellebbezésre, illetve bírói út igénybevételére nincs lehetőség, a jogorvoslat közvetetten azonban biztosított.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a jogorvoslati jog gyakorlását oly módon teszi lehetővé, hogy az érintetteket hatósági bizonyítvány kiadása felé irányítja. Amennyiben ennek tartalmával nem ért egyet az ügyfél (azaz kifogást emel), akkor a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás felfüggesztését követően, hivatalból adategyeztetési eljárás indul. Ennek eredményeként határozat formájában döntés születik, mely a szokásos jogorvoslati eszközökkel (fellebbezés, majd bírósági út) támadható.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a teendő, ha hiányzik egy jogviszony?
Hiányzó jogviszony esetén adategyeztetési eljárást kell indítani az egykorú okmányok egyidejű benyújtásával.

Ilyen elnevezésű foglalkoztatónál nem dolgoztam, mi a teendőm?
Ilyen esetben nincs teendő, a megszűnt munkáltató jogutódja teljesítette az adatszolgáltatást.

Be vagyok-e jelentve xy céghez?
A 2012. december 31-ét követő időszakra a NAV havi adatszolgáltatása alapján rendelkezésre álló adatokból lehet biztosítási jogviszony fennállását igazolni.

Fontosabb fogalmak

Betekintési jog: az ügyfél kérésére megtekinthető, illetve másolatban kiadható illetve kivonatolható a hatósági nyilvántartás rá vonatkozó adata. Az eljárás a hatósági nyilvántartás módosítására, törlésére nem ad lehetőséget és nem helyettesíti a hatósági bizonyítványt.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.)Korm. rendelet 3. §,
Ügyintézési határidő: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (4) bekezdése,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. §, 69. §, 96. § (7), (8) bekezdés, 81. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § (9) bekezdés, 39. §, 40-40/A.§, 51. §, 65-69. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7), (8) bekezdés

Kulcsszavak

munkaviszony, bejelentés, igazolás, járulékfizetés, eljárás, biztosításban töltött jogviszony

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858