Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

„Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00050

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszerveze (WTO) megállapodása. A Közösség vállalta, hogy a többoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguayi Fordulója alapján megkötött mezőgazdasági egyezmény (GATT CXL jegyzék) szerint vámkontingenseket nyit meg a kiváló minőségű marhahús és a fagyasztott bivalyhús tekintetében. Az 593/2013/EU rendelet keretében szabályozott kontingenseket azért hívják "Hilton hús" kontingenseknek, mivel a kontingens tárgyát képező fagyasztott marhahús és bivalyhús minősége olyan kíváló, hogy azok végfelhasználói általában 5 csillagos szállodák,ésvagy exkluzív éttermek stb. Az exportáló harmadik országok vállalták, hogy olyan eredetiségigazolásokat állítanak ki, amelyek garantálják a termékek származását. Az eredetiségigazolásokat harmadik országbeli hatóságoknak kell kiállítaniuk minden, az érintett megállapodások megfelelő alkalmazása érdekében szükséges garancia biztosítása mellett. A kontingenseket a Közösség AGRIM engedélyekkel osztja szét azon piaci szereplők között, amelyek megfelelnek a kérelmezési feltételeknek, illetve a kontingens hozzáféréshez szükséges előfeltételeknek. A kontingensek a következő számok alatt futnak: a 09.4001 alatt 2250 tonna ausztrál, a 09.4004 alatt 200 tonna argentin származású kicsontozott fagyasztott bivalyhús, a 09.4451 alatt 7150 tonna ausztrál, a 09.4452 alatt 6300 tonna uruguayi, a 09.4453 alatt 10000 tonna brazil, a 09.4454 alatt 1300 tonna új zélandi, a 09.4002 alatt 11500 tonna USA és kanadai, a 09.4455 alatt 1000 tonna paraguayi származású fagyasztott marhahús. A kontingens évek minden év július 1-következő év június 30.-ig tartanak, ezen belül, a 09.4002-es USA/kanadai kontingens kivételével, nincsenek alidőszakokra osztva. A 09.4002-es USA/kanadai kontingens 12 db egyenként 1 naptári hónapos alidőszakra van osztva. Minden alidőszakban, a rendelkezésre álló mennyiség, az összmennyiség 1/12-ed része (megnövelve a korábbi alidőszakokban nem felhasznált mennyiségekkel). Mindegyik kontingensre csak olyan piaci szereplők nyújthatnak be kérelmet amelyek hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy a kontingens év szerinti (első) kérelmüket megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében legalább egy-egy alkalommal kereskedtek (import és/vagy export) a 1234/2007/EK Tanácsi rendelet I. melléklet XV. rész hatálya alá tartozó termékekből (szarvasmarha termékkör) harmadik országgal. Ennek igazolása az export/import tevékenységet igazoló eredeti vámdokumentumokkal, vagy a vámhatóságok által hitelesített másolatok bemutatásával történik. A kérelmek benyújtása a 09.4002-es számú kontingens kivételével az összes kontingens esetében folyamatosan történhet minden behozatali év első napjától (július 1.-től) kezdve a behozatali év utolsó napjáig (június 30.). A 09.4002-es számú kontingens kivételével, az összes egyéb származáshoz kötött kontingensnél szükséges a vonatkozó harmadik/származási országban, az arra az uniós rendeletben kijelölt hatóság által, a kérelmezett áru mennyiségét, minőségét és származását stb. igazoló export dokumentum, egy u.n. "eredetigazolás" csatolása az AGRIM kérelemhez. A 09.4002-es USA/kanadai kontingens esetében a kérelemhez nem szükséges a harmadik országban kiállított eredetigazolás bemutatása (csak az áru tényleges importjakor az import vámkezelés során), és a kérelmeket a 12 szer 1 naptári hónapos alidőszak első öt napjában kell az MKEH-ban benyújtani. Az AGRIM engedély kérelmezése és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 12 EUR/100 kg HUF-ban, mely a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. A kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, a kontingens tárgyát képező marhahús termék részletes minőségi specifikációjáról, a harmadik ország hatóságai által kiadásra kerülő eredetigazolások specifikumairól, a kibocsátó hatóságokról, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról egyéb (vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos) kérdésekről, stb. az MKEH minden kontingens év előtt néhány nappal frissíti a tájékoztatóját, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha honlapon az "593/2013/EU rendelet - Útmutató a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús („HILTON”-hús) és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi személy pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre. Az 593/2013/EU rendelettel szabályozott összes kontingensre csak olyan piaci szereplők jogosultak kérelmeket benyújtani, amelyek hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy kontingens év szerinti (első) kérelmüket megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében legalább egy-egy alkalommal kereskedtek (import és/vagy export) szarvasmarha termékkör) harmadik országgal. Ennek igazolása az export/import tevékenységet igazoló eredeti vámdokumentumokkal, vagy a vámhatóságok által hitelesített másolatok bemutatásával történik.

Kizáró okok: Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben a kérelmező piaci szereplő erre jogosult vezetőjének szabályos írásos meghatalmazásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag a behozatali jogra irányuló AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben KN kódonként (vagy kód csoportonként) a 16. rovatban, és a KN szerinti megnevezését a 15. rovatban, valamint a kereskedelmi megnevezését a 14. rovatban. A 8. rovatban a származási ország megadása kötelező, a vonatkozó kontingensnek megfelelően Ausztrália, vagy „AU”, Argentína, vagy „AR”, Uruguay vagy „UY”, Brazília vagy „BR”, Új Zeland vagy „NZ”, USA, vagy „US”, Kanada vagy „CA”, Paraguay vagy „PY” és az „igen”-t jelölı rubrikát kell X-el bejelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve KN kódonkénti (vagy kód csoportonkénti) megosztásban a 17., 18.rovatban, valamint a kérelemhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban HUF-ra konvertálva a 11. rovatban . A 20. rovatba a következő bejegyzést kell írni: „Kiváló minıségő marha/borjúhús 593/2013/EU rendelet -09.****.sz. kontingens” (a csillagok helyébe a megfelelő kontingensszám kerül).

Milyen iratok szükségesek?

Az 593/2013/EU rendelet keretében szabályozott kontingensekre csak olyan piaci szereplők nyújthatnak be kérelmet amelyek hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy kontingens év szerinti (első) kérelmüket megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében legalább egy-egy alkalommal kereskedtek (import és/vagy export) a 1234/2007/EK Tanácsi rendelet I. melléklet XV. rész hatálya alá tartozó termékekből (szarvasmarha termékkör) harmadik országgal. Ennek igazolása az export/import tevékenységet igazoló eredeti vámdokumentumok, vagy a vámhatóságok által hitelesített másolatok bemutatásával történik. A 09.4002-es kontingensen kívüli minden egyéb kontingens kérelmezéséhez szükséges egy, a vonatkozó harmadik országban, az arra az uniós rendeletben kijelölt hatóság által, a kérelmezett áru mennyiségét, minőségét és származását stb. igazoló export dokumentum, egy u.n. eredetigazolás csatolása is. Mivel a biztosíték, mind a behozatali jogra mind az AGRIM engedély kérelmezésére, biztosítható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton meg kell jelölni a szarvasmarha termékpályát (1-es kód), mely területére eső engedélyezési tranzakcióra a biztosíték felhasználható, a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága országos hatáskörrel kijelölt illetőségű szervként látja el az AGRIM kontingens engedélyezést, a magyarországi ÁFA (HÉA) nyilvántartásába vett -adószámmal rendelkező- természetes, vagy jogi személy részére

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait nem a Ket, hanem az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a 09.4002-es kontingenstől eltérő kontingensek esetében a kérelem és az eredetigazolás benyújtását (és annak az MKEH általi ellenőrzését) követően 1-3 munkanapon belül. A 09.4002-as USA/kanadai származású termékek kontingenskérelmeinél az alidőszakonkénti EU-s mennyiségi visszaosztási/allokációs eljárás után bocsátható ki az AGRIM engedély. Ennek határideje a kérelem benyújtási havának 15.napja, mely a kérelem benyújtásától azámított 10-15. nap közé esik, függően attól, hogy a kérelmet a kérelmi időszak melyik napján adták be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés 1, Szarvasmarha terméket (hús, élőállat stb.) szeretnék behozni az Unión belülről Magyarországra, engedélyköteles-e?
Válasz 1, A 2004. májusi csatlakozásunk óta az Unió más tagországából Magyarországra érkező import nem esik import vámkezeltetés hatálya alá, azaz engedélyezési szempontból nem tekinthető importnak.
Kérdés 2, Próbálkoztam a fenti TARIC honlapon, de árukódot és származást kér tőlem?
Válasz 2, Sajnos a vámszervek azt, hogy szarvasmarha termék, marhahús, borjúhús élő marha stb., nem tudják értelmezni. Tehát szükséges az importőr részéről az importált termék vámtarifa besorolását, vagy árukódját 10 pozíciós TARIC kód mélységig meghatározni. Ehhez szükség esetén a NAV honlapján találnak információt http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/, vagy vámügynök/vámszakember segítségét kell igénybe venni.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 593/2013/EU rendelete (2013. június 21.) a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 382/2008/EK 2008. április 21.-i rendelete a marha- és borjúhús ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (II. Fejezet 2-8. cikk a szarvasmarha termékpálya szektorális szintű behozatali engedélyezését szabályozó háttérrendelet)
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. melléklet 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) 2004.évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; Ket. 98. § , Ket. 102. § (1) bekezdés, Ket 116 §, Ket. 40. §, 40/A. § , Ket 38/A.§, Ket. 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

kiváló minőségű fagyasztott marhahús import kontingens , kicsontozott bivalyhús import kontingens, AGRIM, "Hilton hús" behozatal, ausztrál, új zélandi, brazil, argentin, USA, kanadai, uruguayi, paraguayi eredetigazolásos marhahús kontingens

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858