Akadálymentes verzió

Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00053

Az ügy rövid leírása

Kontingensév időszaka január 1.-december 31. Éves mennyiség:1 200 tonna Kontingens szám 09.4202 Vámszint 0% Biztosíték összege: 12 Euró/ netto tömeg 100 kilogrammjaként. Vonatkozó KN kód: ex 0210 20 90. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a "szárított, kicsontozott marhahús" legalább 18 hónapos marha hátsójából vágott hús, nem látható izomközti zsírral (3 és 7% között) és 5,4 és 6,0 közötti pH- értékkel, sózott, ízesített, összepréselt, csak szabad levegőn szárított és nemes penész érlelő. A késztermék szárazanyagtartalma 41% és 53 % közötti. Az e rendelet 3. cikkében meghatározott eredetigazolás eredeti példányát és annak másolatát be kell mutatni az első behozataliengedély kérelemmel együtt. Egy eredetigazolást több behozatali engedély kiadásához is fel lehet használni , de a mennyiségek nem haladhatják meg az eredetigazoláson feltüntetett mennyiséget.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Kizáró okok: nem rendelkezik a jogosultsági feltételekkel

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (Kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat) és az "igen"-t x-el megjelölni (Svájc, ISO kódja: CH), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét .(11. rovat); 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy "Szárított kicsontozott marhahús- 82/2013/EU rendelet ". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról A vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányokkal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok amelyek bizonyítják, hogy • az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és • az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során a rendeletben említett termék tekintetében kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Kérelmeket 2013. január 1. és december 31. között lehet benyújtani. Az engedély a kérelem és mellékleteinek ellenőrzése után azonnal kibocsátásra kerül., az általános eljrási határidő azonban a 2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól -ben meghatározott 21 napos ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni az elbírálásra jogosult szerv az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az szarvasmarhahús importjához szükséges-e engedély? A szarvasmarhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni és az egyéb (állategészségügyi stb.) feltételeknek eleget tenni. Ha más EU tagországból szeretnék élő szarvasmarhát behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Cak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A marhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingensszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Kivonat: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a még fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat.

Vonatkozó jogszabályok

82/2013/EU rendelet a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

Kulcsszavak

marha behozatal, kontingens, marhahús, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858