Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00054

Az ügy rövid leírása

Kontingensév időszaka január 1.- december 31.
Éves mennyiség: 4600 db
Kontingens szám 09.4203 Vámszint 0% Biztosíték összege: A behozatli jog biztosítéka 3 Euró/élő állat, a kérelem biztosítéka 17 Euró/ élő állat
Vonatkozó KN kódok: 160 kg-nál nagyobb tömegű 0102 29 41; 0102 29 49; 0102 29 51; 0102 29 99; ex0102 39 10; ex 0101 90 91. A behozatali jog iránti kérelmeket a kontingens behozatali évet megelőző december 1. 13:00 óráig lehet benyújtani. A behozatali jog alapján az import kérelmek benyújtása a kontingens behozatali év végéig folyamatos.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

Kizáró okok: nem rendelkezik a jogosultsági feltételekkel

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat) és az "igen"-t x-el megjelölni, a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat); 20. rovatban fel kell tüntetni a rendelet és a kontingens számát. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról A vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányokkal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok amelyek bizonyítják, hogy • az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és • az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során a rendeletben említett termék tekintetében legalább 50-50 db, 0102 KN kód alá tartozó állatot importáltak (vagy exportáltak) harmadik országokból.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

A behozatali jog iránti kérelmeket minden év december 1. 13:00 óráig lehet benyújtani. A behozatali jog alapján az import kérelmek benyújtása a gazdasági év végéig folyamatos. A kérelem benyújtási határidejének lejártát követő tizedik munkanapon értesítik a Bizottságot a kérelmezett összes mennyiséget tartalmazó listáról, és a behozatali jogokat ezen értesítési határnaptól számított hetedik munkanaptól kezdődően, legkésőbb a tizenhatodik munkanapig kell odaítélni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága , másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az élő szarvasmarha importjához szükséges-e engedély? Az élő szarvasmarha behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni és az egyéb (állategészségügyi stb.) feltételeknek eleget tenni. Ha más EU tagországból szeretnék élő szarvasmarhát behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Behozatali jogra igen a behozatali jog lehívására szolgáló importra nem nyújthat be kérelmet csak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

Az élő marha behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingenszszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Kivonat: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a még fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat.

Vonatkozó jogszabályok

1223/2012/EU rendelet az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Kulcsszavak

marha behozatal, kontingens, élő szarvasmarha, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858