Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00035

Az ügy rövid leírása

Az ügytípus a belföldi, illetve külföldi biztosított, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek részére új TAJ szám képzésére irányuló kérelem,(pl.: munkavállaló, hallgató
, újszülött 883/04/EK rendelet alapján biztosított személy,) valamint a már a létező TAJ-t igazoló hatósági igazolvány pótlására (pl.. elvesztés, rongálódás), névváltozásra irányuló kérelem leírása.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ügyfél (biztosított, vagy egészségségügyi szolgáltatásra jogosult személyek), azok képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik. Kiskorú esetén a törvényes képviselő, vagy annak meghatalmazottja.

Kizáró okok: nincs, meghatalmazott, vagy képviselő is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A TAJ kiadására vonatkozó információ (első TAJ, elvesztés, névváltozás) foglalkoztatóra, jogosultságra vonatkozó információ.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodásra jogosító okmány, lakcímkártya, szálláshely bejelentőlap, igénylőlap, biztosítási jogviszonyt alátámasztó igazolás (foglalkoztatói igazolás, kinevezési okirat, az uniós rendeletek, vagy nemzetközi egyezmény alapján fennálló jogosultság alapjául szolgáló dokumentum (közösségi koordinációs rendeletek szabályaiból származó jogosultságot igazoló dokumentum pl. E 106 jelű nyomtatvány, hordozható dokumentum pl. S1, struktúrált elektronikus dokumentum pl. S072, S073), kérelem.)
gyermek születési anyakönyvi kivonata.
Névváltozás esetén az új személyi adatokat tartalmazó személyi okmányok, másodlat kiadása esetén az ISZD befizetéséről szóló igazolás, vagy költségmentességi kérelem benyújtása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díjat fizet a polgár, ha az új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé, melynek összege 3.000,- Ft.. Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha eltulajdonított okmányok pótlására irányul az eljárás. (Az eltulajdonítás igazolni szükséges pl.: rendőrségi jegyzőkönyvvel, vagy áldozat segítésről szóló dokumentummal)

Az első TAJ-okmány kiállítása eljárási díj- és költségmentes.

(A díjfizetést az eljáró egészségbiztosítási szervhez kell teljesíteni, nem róható le illetékbélyeg formájában. Költségmentesség kérhető.)

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya/osztálya. Újszülött esetén a gyermek lakóhelye - a szülő kérelmére a gyermek születési helye - szerinti illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap, újszülött esetében 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsofokú döntés ellen fellebezést nyújthat be.

Jogorvoslati lehetőség részletei: OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): első fokon eljáró: fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: nincs fellebbezési illeték

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen okmányokat kell csatolni a foglalkoztatónak? A biztosított személyazonosságának igazolása (útlevél, tartózkodási engedély másolat), magyarországi lakóhely/szálláshely igazolása.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett foglalkoztató helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás)
Azonnal megkapja-e a biztosított a hatósági igazolványt? A TAJ képzést követően a hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a foglalkoztatót tájékoztatja.
Mennyit kell fizetni a kártyáért? A TAJ számot tartalmazó okmány kiállítása első alkalommal díjmentes, másodlat esetén igazgatási szolgáltatási díj köteles

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakóhely igazolás, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány, közszolgálati alkalmazott, közalkalmazott, házastárs, élettárs, gyermek

Vonatkozó jogszabályok

288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 2. § (1) bekezdés 9. pont, 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. és 22. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15 . §, 33. § 34. §, 36. § 40§, 40/A. § 116. § , A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, hatósági igazolvány, gyermekTAJ kártya, TAJ kártyagyermek, TAJ kártyagyermek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858