Akadálymentes verzió

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési támogatáshoz

Kódszám

EGBIZ00073

Az ügy rövid leírása

A biztosított hatósági eljárást kezdeményez a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályánál hatósági bizonyítvány kiállítása ügyében a legalább 180 napja folyamatosan - legfeljebb 15 nap megszakítással - fennálló biztosítási jogviszony igazolása tárgyában, családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételéhez.
A hatósági bizonyítvány a kiállítás napjától számított 15 napig érvényes.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Családok otthonteremtési kedvezményét igénylő - saját maga, vagy házastársa vagy élettársa.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám) lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél (saját maga vagy házastársa vagy élettársa) kérelme, mely tartalmazza a személyazonosításra alkalmas adatokat és a TAJ számot.
A fentieket kiváltja az OEP honlapján országosan egységes formában rendszeresített "Igénylőlap".

Az illeték megfizetése az eljárás megindításakor az illeték bélyegnak az Igénylőlapra történő felragasztásával teljesíthető.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárás illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya

Ügyintézés határideje

3 munkanap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van fellebbezési lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához, amely első fokon eljárt

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: A hatályos jogszabály szerint 5.000.- Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány.
Milyen nyomtatványt kell benyújtani? Az OEP által rendszeresített formanyomtatványon kell az igényt előterjeszteni.
Kell-e fizetni a hatósági bizonyítvány kiállításáért? Igen, az eljárás illetékköteles, amelynek összege az általános tételű eljárási illeték összege és illetékbélyeg formájában kell leróni.
Azonnal megkaphatom-e a jogviszonyomat igazoló hatósági bizonyítványt? A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó, jogszabályban előírt határidő 3 munkanap.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, ügyintézési határidő, igénylő, családok otthonteremtési kedvezménye, biztosított, hatósági bizonyítvány, jogviszony igazolás, (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.)

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §; 43. § (4) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §;
A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm.rendelet 3. § (1) d) pont da) alpont, 11.§ (1) bekezdés n) pont.
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 3. § , (2) bekezdés, 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2.Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13.§ (1), (2) bekezdés;
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §; A 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 2/B. §

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ okmány, (teljes bizonyító erejű magánokirat, közokirat), ügyintézési határidő, igénylő, biztosított, házastárs, élettárs, családok otthonteremtési kedvezménye, hatósági bizonyítvány, jogviszony igazolás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858