Akadálymentes verzió

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére

Kódszám

EGBIZ00077

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult kiskorú személy részére a szülő, gyám, gondnok (törvényes képviselő), azok képviselője, meghatalmazottja kérelmére az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a szülő, gyám, gondnok (törvényes képviselő), azok képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Kizáró okok: Meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

 A kérelmező, valamint a kiskorúra vonatkozó személyazonosításra alkalmas irat információ.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az első TAJ kártya kiállítás eljárási díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: önálló fellebbezésnek van helye

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok. 
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? 
Egyedileg történő TAJ kiadásakor a szükséges dokumentumok benyújtása esetén igen. 
Mennyit kell fizetnem a kártyáért? A TAJ számot tartalmazó okmány első alkalommal történő kiállítása díjmentes, minden további másodlat kiállítása igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.)

Vonatkozó jogszabályok

az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  2/B. § , 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §., 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés;
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, kiskorú, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátáshatósági igazolvány, orvosi ellátáshatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858