Akadálymentes verzió

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére

Kódszám

EGBIZ00078

Az ügy rövid leírása

A kiskorú személy részére a nevelőszülő, gyám, gondnok, azok képviselője, meghatalmazottja kérelmére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a nevelőszülő, gyám, gondnok, azok képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Kizáró okok: Az ügyben meghatalmazott eljáró hatóság képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat, információ.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről szóló határozat, kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: önálló fellebbezésnek van helye

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok. Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? Egyedileg történő TAJ kiadásakor a szükséges dokumentumok benyújtása esetén igen. 

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kiovonat, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.) 

Vonatkozó jogszabályok

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdés 9. pont, az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont,  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40§, 40/A. § ,  A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény , a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, kiskorú, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről szóló határozat, nevelőszülő, gyám, gondnokeseti gondnok hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található), gondnokeseti gondnok hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858