Akadálymentes verzió

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

Kódszám

EGBIZ00079

Az ügy rövid leírása

A személyes adatokban történő változás oka.
Az igénylő részére, - saját, illetve képviselője, meghatalmazottja - kérelmére az egészségbiztosítási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ügyfél, törvényes képviselője, képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Kizáró okok: Képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, a megváltozott adatokat tartalmazú okmányok pl. születési anyakönyvi kivonat, kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Belföldi személy kezdeményezésére, az ország területén bármely fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: önálló fellebbezésnek van helye

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok. Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? A névváltozást, adatváltozást igazoló, szükséges dokumentumok, valamint a változás előtti adatokat tartalmazó TAJ okmány benyújtása esetén igen. Mennyit kell fizetnem a kártyáért? A TAJ számot tartalmazó okmány kiállítása díjmentes abban az esetben, ha a korábbi adatokat tartalmazó TAJ okmányt az ügyfél a hatósági eljárás során bemutatja.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot. névváltozást, adatváltozást igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.) 

Vonatkozó jogszabályok

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdés 9. pont, az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  3. § (3) bekezdés, 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. §, 36. §, 116. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §,  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés,  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, névváltozás, adatváltozás, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található)hatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858