Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00008

Az ügy rövid leírása

Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés során a termelők növényállományában végrehajtott részleges vagy teljes megsemmisítés esetén az adott dologban keletkezett károk enyhítésére –bizonyos kivételekkel – a termelő.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: termelő (aki növényt termeszt, növényt, növényi terméket hasznosít (beleértve a legeltetést is), feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, szállít vagy felhasznál)

Kizáró okok: Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, adóazonosító jele, cég esetén székhely és adószám, mindkettőnél számlaszám, terület adatai (hrsz, méret), a területen lévő kultúra, annak a kora; a károsító megnevezése; az a hatósági intézkedés, amely a kárt okozta; a kárigény pontos kifejtése (kár és elmaradt haszon összege, részletezve, levonva a költségek)

Milyen iratok szükségesek?

A kártalanítási igény benyújtásakor két példányban kell csatolni valamennyi, a megsemmisített vizsgálatköteles áru származásával, növény-egészségügyi ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumot, valamint a megsemmisítés vagy engedélyezett felhasználás során keletkezett valamennyi okiratot, beleértve a végső elszámolást is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?

növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek

Jogorvoslati lehetőség részletei: A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Kaphatok-e kártalanítást zárlati intézkedés esetén? - Válasz: Igen, amennyiben a zárlat folytán kára keletkezett, és nem tartozik a kártalanítást kizáró okok alá.
• Milyen mértékű kártalanítást kaphatok? - Válasz: A jogszabályban rögzített kárbecslés alapján megállapított mértékű kártalanítás jár, amennyiben azzal az ügydöntő hatóság egyetért. • Mennyi idő múlva kapom meg a kártalanítást? - Válasz: a kártalanítás az arról döntő határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kerül kifizetésre.

Fontosabb fogalmak

Egységár: eladási profil szerinti felvásárlási ár, amely a friss fogyasztásra szánt árunál a nagykereskedelmi felvásárlási árak átlagára, a feldolgozásra szánt árunál az ipari üzemek felvásárlási árainak átlaga. Termés mennyiség: számlával igazolt eladott mennyiség, ennek hiányában a termésbecslés alapján megállapított mennyiség.
Növény-egészségügyi zárlat: zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló, védekezési vagy megsemmisítési célú növény-egészségügyi intézkedés zárlat: személy, állat, állati eredetű termék, állati eredetű melléktermék, jármű, egyéb fertőzésközvetítő anyag mozgásának, mozgatásának, illetve szállításának hatósági korlátozása állatbetegség terjedésének megakadályozása érdekében;
Zárlati károsító: potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elő, vagy előfordul, de nem terjedt el, és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene;

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45. § (5) bekezdés, 54. § (1) bekezdés a) pont, 54. § (2) bekezdés, 1. melléklet 44., 74., 63., 75.; • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 6. § (2) bekezdés, 23. § (1) bekezdés b) pont;
• a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 1. § 46. és 47. pont, 18. § (6) bekezdés, 21. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdés, 22. §, 23. § (2) bekezdés, 25. §
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pont, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

kártalanítás, zárlat, megsemmisítés, kárbecslés, kifizetés, részkártalanítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858