Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00010

Az ügy rövid leírása

A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya nyilvántartásba veszi azt az üzemet, amely feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot állít elő, továbbá a faanyagok és fa csomagolóanyagok hőkezelését végzi. Aki rendelkezik regisztrációval, az jogosult a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány szerinti jelölés alkalmazására. A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a nyilvántartott üzemeknél ellenőrzéseket végez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az a nyersfából fa csomagolóanyagot előállító vagy kezelő üzem, amely a csomagolóanyag hőkezelését végzi és amely rendelkezik az akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványával, miszerint a hőkezelést a jogszabályban foglaltak szerint tudják elvégezni.

Kizáró okok: Nincs ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

Termelő/gazdálkodó szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, adóazonosító jele vagy adószáma; a kapcsolattartó neve címe, telefon-, faxszáma, e-mail címe, végzettsége; a tevékenység megjelölése, a termelés részletes adatai

Milyen iratok szükségesek?

az akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványát

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nyilvántartást megelőző hatósági alkalmassági vizsgálat díja: Előzetes (növény-egészségügyi) vizsgálat: fa-csomagolóanyag kezeléséhez, előállításához, javításához telephelyenként és vizsgálatonként 8000,- Ft
Maga a nyilvántartásba vételi eljárás illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?

a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor a jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzése vagy a mulasztás az ügyfél tudomására jutott.

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Miért szükséges ez? - Válasz: a nemzetközi áruforgalomban a raklapokkal, párnafákkal, támasztékfákkal stb. terjedő növényi károsítók miatt.
• Mely intézet jogosult tanúsítvány kiállítására? - Válasz: Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Anyag- és Termékvizsgáló Laboratóriuma, FAIMEI Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium (9400, Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4., Tel. +36-99-518-319, Fax. +36-99-518-302, E-mail: faimei@fmk.nyme.hu, link: http://faimei.fmk.nyme.hu/)
• Mennyibe kerül a tanúsítvány? - Válasz: 150.000,- Ft + ÁFA (2013. januári adat)

Fontosabb fogalmak

Faanyag: kéregben lévő vagy kéreg nélküli, hengeres vagy fűrészelt, illetve megmunkált vagy megmunkálatlan fa, fahulladék, a tárgyak szállítására, fuvarozására használt csomagolóanyag vagy a rakomány megtartására szolgáló fa, amennyiben az növényegészségügyi veszélyt jelent.
Fa csomagolóanyag: egy áru megtartására, megóvására vagy szállítására használt faanyag vagy fatermék, beleértve az alátétfát is, a papírtermék kivételével.
Kéregmentes faanyag: olyan faanyag, amelyről a kérget a göcsök körül ott maradt, illetve a fatest mélyedéseibe ékelődött kéreg kivételével teljesen eltávolították.
Kémiai impregnálás: a faanyag vegyszerrel történő kezelése nyomás alatt, hivatalosan elismert műszaki specifikációnak megfelelően.
Kérgezés: a kéreg eltávolítása a hengeres fa felületéről (a faanyag nem lesz szükségszerűen kéregmentes). Alátétfa: az áru biztosítására vagy megtartására használt fa csomagolóanyag, amely azonban nem marad kapcsolatban az áruval.
Mesterséges szárítás: az a folyamat, amelynek során a faanyagot zárt kamrában a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának ellenőrzése mellett szárítják annak érdekében, hogy a tervezett nedvességtartalmat elérje. Feldolgozott faanyag: ragasztó, hő és nyomás vagy ezek kombinációja használatával létrehozott faanyagból álló termék. Nyersfa: faanyag, amelyet nem dolgoztak fel vagy nem kezeltek.
Hőkezelés: A fa csomagolóanyagot olyan speciális idő/hőmérséklet rendszernek megfelelően kell felhevíteni, hogy a fa belseje minimum 56 oC fokos hőmérsékletű legyen legalább 30 percig.

Vonatkozó jogszabályok

• a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 1. § 5., 31., 37-43.pont, 33. § (1) bekezdés d) pont, 33. § (2) bekezdés a) pont első fordulat, 33. § (3)-(5), (7), (10) bekezdés, 36. § (1) és (3) bekezdés, 9. melléklet 12. pont, 10. számú melléklet, 23. sz. melléklet
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 37. § (2) bekezdés g) pont, 45. § (5) bekezdés
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 86. § (2), (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
•a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés, 18. § (3) bekezdés c) pont;
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bek, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet, 10.1.11., 2. melléklet
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

fa csomagolóanyag, hőkezelés, nyilvántartás, tanúsítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858