Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyazonosító okmányok cseréje

kijelölt kormányablakokban - egy hónapon át -  hétvégén is intézhető.

Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00045

Az ügy rövid leírása

Amikor az egyes vadfajok által okozott vadkár már veszélyezteti az okszerű erdő-, és mezőgazdálkodási tevékenység fennmaradását, a károsult, az erdészeti hatóság vagy a természetvédelmi hatóság kezdeményezheti a kártokozó vad állományának meghatározott határidőn belüli csökkentését, valamint a vadászati hatóság a vadászatra jogosultat egyéb védőintézkedések megtételére kötelezheti. Ha a vadászatra jogosult a vadállomány-szabályozási kötelezettségének nem, vagy nem a határozatban meghatározott módon tesz eleget, a vadászati hatóság a vadászatra jogosult költségére határozatban hatósági vadászatot rendelhet el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: vadászatra jogosult, kérelmező, ügyfél

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél neve és címe, a károkozás helye ( vadászterület, hrsz.), a károsított területen folyó gazdálkodás megadása, a károsítás észlelésének időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezés benyújtására

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 3.000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent a hatósági vadászat?- A hatósági vadászat a vadászati hatóság által elrendelt állomány szabályozó vadászat, mely elrendelésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben a vadászati hatóság által elrendelt vadkármegelőző intézkedések nem hozták meg a várt eredményt.

Fontosabb fogalmak

Vadkár: a vad életmódjából fakadó, a vad által az erdő és mezőgazdaságnak okozott kár. Állományszabályzó vadászat: a vadászati hatóság által elrendelt a vad állományának csökentése érdekében folytatott vadászat. Hatósági vadászat: a vadászati hatóság határozatával elrendelt állományszabályzó vadászat, amit a vadászati hatóság a vadászatra jogosult vagy a földtulajdonos költségére végeztet el.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdése, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1), 4. § (1), 13. § (1) bekezdése, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 80. § (4) bekezdés,

Kulcsszavak

vadkár, állomyászabályzó vadászat, hatósági vadászat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858