Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00025

Az ügy rövid leírása

ha a kérelmező egy erdőgazdálkodó nyilvántartott adataira (pl. nevére; elérhetőségére; adott ingatlanra vonatkozó jogosultságára) kíváncsi, akkor erre vonatkozóan az erdészeti hatóságtól adatszolgáltatást kérhet; kérhető szemle másolat (az adatszolgáltatás időpontjában hatályos állapot adatai), vagy teljes másolat (visszamenőlegesen a változásokkal együtt)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bárki jogosult adatszolgáltatást kérni

Kizáró okok: Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

- adatszolgáltatást kérő természetes személyazonosító adatai,
- költségviselő számlázási adatai,
- kérelemmel érintett erdő, vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdő művelési ágú földterület ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel), vagy erdészeti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatai,
- adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles, teljes vagy szemle másolat),
- igényelt példányszám,
- dátum,
- adatszolgáltatást kérő személy aláírása

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj; erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott: hiteles teljes másolat földrészletenként 4000,- Ft; hiteles szemlemásolat földrészletenként 2000,- Ft; nem hiteles teljes másolat földrészletenként 3000,- Ft; nem hiteles szemlemásolat földrészletenként 1500,- Ft

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel bíró megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályhoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az adatszolgáltatás teljesítése esetén nincs fellebbezési jog; adatszolgáltatás megtagadása esetén van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Erdészeti Igazgatóság, 1024, Budapest, Frankel Leó u. 42-44.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A közléstől számított 15 nap

A benyújtási határidő: ---

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Miért kell a kérelem jogcímét megadni?
V: Azért, mert attól függ a megismerhető adatok köre.

2. K: Milyen formában fogom az adatokat megkapni?
V: Egy – többnyire táblázatos – kivonat formájában, hiteles másolat kérése esetén a hitelesség igazolásával.

3. K: Mi a teendőm, ha a kapott adatról feltételezem, hogy hibás?
V: Az erdőgazdálkodók erdészeti hatósági nyilvántartása közhiteles nyilvántartás, ellenkező bizonyításig az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az a valóságnak megfelel. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok helyességét, valósággal egyezőségét vitatja.

Fontosabb fogalmak

erdőgazdálkodó: az a természetes személy vagy szervezet, aki/amely az erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtására jogosultságot szerzett, és e jogosultságát az erdészeti hatósági nyilvántartásba bejegyeztette.

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormányrendelet; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

Kulcsszavak

van-e erdőgazdálkodó; ki az erdőgazdálkodó; az erdőgazdálkodó lakcíme

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858