Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00026

Az ügy rövid leírása

ha a kérelmező egy erdő nyilvántartott adataira kíváncsi, akkor erre vonatkozóan az erdészeti hatóságtól adatszolgáltatást kérhet; kérhető szemle másolat (az adatszolgáltatás időpontjában hatályos állapot adatai), vagy teljes másolat (visszamenőlegesen a változásokkal együtt) - ez utóbbi csak erdőgazdálkodó, tulajdonos vagy egyéb jogcímen használatra jogosult számára elérhető

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bárki jogosult adatszolgáltatás kérni, de teljes másolat csak erdőgazdálkodó, tulajdonos vagy egyéb jogcímen használatra jogosult számára adható

Kizáró okok: Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

- adatszolgáltatást kérő természetes személyazonosító adatai,
- költségviselő számlázási adatai,
- kérelemmel érintett erdő, vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel), vagy erdészeti (helység, tag, részlet jel) területazonosító adatai,
- adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles, teljes vagy szemle másolat),
- feldolgozott adat, illetve erdészeti nyilvántartási térképmásolat esetén a kérelmezett adatszolgáltatás egyértelmű módon meghatározott tartalma,
- igényelt példányszám,
- dátum,
- adatszolgáltatást kérő személy aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj; adatszolgáltatás keretében kiadott: hiteles adattári teljes másolat kiadása erdőrészletenként 4000,- Ft; hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 2000,- Ft; nem hiteles adattári teljes másolat kiadása erdőrészletenként 3000,- Ft; nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 1500,- Ft; rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre 8000,- Ft; erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 5000,- Ft; erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 7500,- Ft; erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának (A4-es méretben) kiadása 1000,- Ft

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal, illetve több járási hivatal illetékességi területén fekvő erdő, feldolgozott adattartalom vagy egyedi formátumú és tartalmú erdészeti térképek igénylése esetén a NÉBIH jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel bíró Járási Hivatakhoz, illetve a NÉBIH-hez történő megérkezést követő 21 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az adatszolgáltatás teljesítése esetén nincs fellebbezési jog; adatszolgáltatás megtagadása esetén van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a járási hivatal által hozott végzésnél

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A közléstől számított 15 nap

A benyújtási határidő: ---

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Miért kell a kérelem jogcímét megadni?
V: Azért, mert attól függ a megismerhető adatok típusa és köre.

2. K: Mi a teendőm, ha a kapott adatról feltételezem, hogy hibás?
V: Ebben az esetben javaslom, hogy az adatot szolgáltató erdészeti hatósággal közvetlenül vegye fel a kapcsolatot.

Fontosabb fogalmak

erdőgazdálkodó: az a természetes személy vagy szervezet, aki/amely az erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtására jogosultságot szerzett, és e jogosultságát az erdészeti hatósági nyilvántartásba bejegyeztette.

Vonatkozó jogszabályok

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet; az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 105/A..§ (2) bekezdés; az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet 22.§, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, 12. § (2) bekezdés a) pontja

Kulcsszavak

adatkérés, térkép, adattári kivonat, erdőtervi adat,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858