Akadálymentes verzió

Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához

Kódszám

NRSZH00008

Az ügy rövid leírása

Keresőképesség elbírálás kérhető a területileg illetékes főorvosi bizottságtól (FOB). 1. Vitatott keresőképesség, keresőképtelenség esetén a munkavállaló és a munkáltató kezdeményezésére.
2. Keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy az ellenőrző főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében
3. A biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet.
Utólagos keresőképtelenség megállapítása háziorvos kezdeményezésére (visszamenőleges táppénzrevétel engedélyezése)
4. A baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot az orvosszakértői feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal tehet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A foglalkoztatott és a foglalkoztató, továbbá a biztosított, amennyiben a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet.

A keresőképtelenség visszamenőleges megállapítása esetén az elbírálásra jogosult orvos és a biztosított, vagy üzemi baleseti táppénz 1 éven túli meghosszabbításánál az elbírálásra jogosult orvos és a biztosított.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosító adatok,
TAJ szám
Állandó bejelentett lakcím, vagy tartózkodási hely.

Milyen iratok szükségesek?

Orvosi Beutaló, Kórrajz kivonat, Lelet, Zárójelentés

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A rehabilitációs hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalnál működő orvosszakértői szerv orvosszakértőiből álló illetékes főorvosi bizottsága ( FOB).

Ügyintézés határideje

A területileg illetékes főorvosi bizottság (FOB) a beteg keresőképtelenségéről hozott döntését a vizsgálat lezárásával egyidejűleg írásban közli.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Lehetőség van az első fokon hozott döntés okán  fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon az Mmr. 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az ott meghatározott illetékességi területen jár el. Külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):
A rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon eljáró, az  Mmr. 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala számára kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A szakértői (szakhatósági) vélemény az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A szakértői (szakhatósági) véleményen alapuló, az eljárást befejező döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki keresőképtelen?
- aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
- aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult;
- az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
- a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;
- az a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja;
- aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
- akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. (Ebtv. 44. §)
- méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő,
- aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy;
- a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

A keresőképtelenség igazolásának módja:
A keresőképtelenség és keresőképesség elbírálása orvos szakmai tevékenység, amelyet a 102/1995. (VIII. 25.) kormányrendelet szabályoz. A rendelet értelmében a biztosított keresőképtelen állományba vételére és a keresőképtelenség folyamatos elbírálására, valamint a keresőképessé válás megállapítására és igazolására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel

Fontosabb fogalmak

Táppénz: akkor jár a biztosítottnak, ha keresőképtelen. A keresőképtelenség elbírálása nem kifizetőhelyi, hanem orvos-szakmai feladat.

Vonatkozó jogszabályok

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25. ) Korm. rendelet; 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

táppénz, keresőképtelenség, keresőképesség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858