Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban

Kódszám

NRSZH00013

Az ügy rövid leírása

A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő új eszköz.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel vagy

c) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, vagy
d) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt,
Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki
a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy
b) rehabilitációs járadékban részesül.

Kizáró okok: Kérelemre indul az eljárás.

Milyen adatokat kell megadni?

A Rehabilitációs kártyára jogosult személy a Rehabilitációs kártya igénylésére szolgáló kérelemben közli a rehabilitációs hatósággal a) természetes személyazonosító adatait,
b) adóazonosító jelét,
c) a a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti munkáltatójának nevét, adószámát, székhelyét, telephelyét.
A c) pont szerinti adatokat kizárólag abban az esetben kell a Rehabilitációs kártyára jogosultnak közölnie kérelmében a rehabilitációs hatósággal, ha a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll.

Milyen iratok szükségesek?

ORVOSI BEUTALÓ
az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából, NYILATKOZAT a szakértői minősítéshez, Kérelem Rehabilitációs kártya igényléséhez

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Két hivatal hatáskörébe is tartozik: A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs hatóságnál kérelem benyújtásával kell igényelni. A rehabilitációs hatóság a kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogosultság fennállása esetén a kérelmet továbbítja az állami adóhatóság részére.

Ügyintézés határideje

A rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság állítja ki, a rehabilitációs hatóság elektronikus úton történő adatszolgáltatását követő 15 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A rehabilitációs kártya jogosultság fenn nem állásáról szóló határozat ellen fellebbezés nyújtható be.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye esetében a Baranya Megyei Kormányhivatal,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Budapest főváros, Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala,

Csongrád-Csanád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye esetében Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal,

Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye esetében Fejér Megyei Kormányhivatal,

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye esetében Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,

Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A rehabilitációs hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, Pest megye és Budapest tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatalához.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: Az eljárás illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő új eszköz.
Ki jogosult rehabilitációs kártyára?
Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel
c) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, vagy
d) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt.
Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki
a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy b) rehabilitációs járadékban részesül.
Milyen adatok szükségesek a rehabilitációs kártya igényléséhez? a) Természetes személyazonosító adatok, b) adóazonosító jel, c) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti munkáltatójának neve, adószáma, székhelye, telephelye. A munkáltató adatait csak annak kell kitölteni, aki a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll.
Hol kell igényelni a rehabilitációs kártyát? A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs hatóságként eljáró járási hivatalnál kérelem benyújtásával kell igényelni. A rehabilitációs hatóság v a kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogosultság fennállása esetén a kérelmet továbbítja az állami adóhatóság részére.
Ki állítja ki a kártyát, és hogy jut el az igénylőhöz? A rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság állítja ki, és a hozzá történt beérkezést követő 15 napon belül megküldi
a) a jogosult személynek, ha nem jelölt meg munkáltatót, b) a kérelemben megjelölt munkáltatónak.
Milyen kedvezményre jogosít a rehabilitációs kártya?
A munkaadó adókedvezményt vehet igénybe annak a megváltozott munkaképességű személynek az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, aki érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik.
A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének – 19,5 százaléka.
A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre, egy megváltozott munkaképességű személy után, egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a rehabilitációs kártyát letétben tartotta.
Meddig biztosít kedvezményt a rehabilitációs kártya? A rehabilitációs kártya érvényességének kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította.
A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a jogosultság már nem áll fenn. A rehabilitációs kártya visszavonásának (érvénytelenítésének) időpontja a rehabilitációs hatóság jogosultság megszűnésére vonatkozó adatszolgáltatásának az állami adóhatósághoz történő megérkezésének napja.
Mi a teendő akkor, ha a kártya érvényességének ideje alatt a jogosult adataiban, vagy a kártya felhasználhatóságát érintően változás történik?
a) A rehabilitációs kártyára jogosult személy adatváltozása (névváltozás) esetén a kártya cseréje iránti kérelmét a rehabilitációs hatósághoz nyújthatja be.
b) A rehabilitációs kártya megsemmisülését, elvesztését, jogtalan eltulajdonítását, valamint a megrongálást haladéktalanul, legkésőbb azonban a megsemmisüléstől, elvesztéstpl, jogtalan eltulajdonítástól, valamint a megrongálástól számított három napon belül a rehabilitációs hatóságnak be kell jelenteni, erről nyilatkozatot kell tenni, és kérni kell cserkártya kiadását.
c) A cserekártya iránti igény megérkezésekor az állami adóhatóság a korábbi, még érvényes kártyát visszavonja. A visszavont kártya birtokosa azt haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni.
A cserekártya érvényességének kezdő napja az eredeti rehabilitációs kártya kiállításának kezdő napja.
Mi a teendő a jogosultság megszűnése esetén? Ha az állami adóhatóság a rehabilitációs kártyát visszavonja, erről egyidejűleg értesíti a rehabilitációs kártyát letétben tartó munkáltatót, akinek a kártyát vissza kell juttatnia az adóhatóságnak. Ha az állami adóhatóság nyilvántartása alapján a visszavont rehabilitációs kártyát nem használták fel, akkor a rehabilitációs kártya visszaszolgáltatására a rehabilitációs hatóság szólítja fel a jogosult személyt. A visszavont rehabilitációs kártyát az állami adóhatóságnak minden esetben 30 napon belül vissza kell szolgáltatni. Jogszabályok:
• A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
• A rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának, és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet

Fontosabb fogalmak

komplex minősítés: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti komplex minősítés;
megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki a) rehabilitálható vagy b) - az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy c) - az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek minősül, és nem tartozik az a)-b) pontban meghatározott személyi körbe;
rehabilitálható: akiről az Mmtv. szerinti komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható;

Vonatkozó jogszabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 26.§; 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. , 2. §; 
A Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet 2.§, 4.§ - 6.§.
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 16/A - 16/B. § 

Kulcsszavak

Rehabilitációs kártya Hatósági bizonyítvány Kártya igénylés Kedvezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858