Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakokban és az okmányirodákban - a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásra tekintettel - az alábbi (országosan egységes) rendben tartanak félfogadást:

2019. augusztus 9-én (péntek) hétfői ügyfélfogadási rend szerint

2019. augusztus 10. (szombat) 8.00-14.00 óráig 

2019. augusztus 19-20. (hétfő-kedd) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy pénteken a fentiektől eltérő lehet a nyitva tartás Pest megye és Győr-Moson-Sopron megye egyes okmányirodáiban (erről az adott okmányirodák információs oldalán tájékozódhatnak).

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00053

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát az ország bármely okmányirodájában személyesen vagy postai úton leadja. A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. A szünetelés kezdő napja - amennyiben az egyéni vállalkozó igazolvánnyal nem rendelkezik vagy azt már leadta - a bejelentést követő nap!

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet végez.

Kizáró okok: A szüneteltetést elektronikus úton, az ügyfél személyes ügyfélkapuján keresztül lehet bejelenteni a "Változás bejelentés" űrlapon.

Milyen adatokat kell megadni?

A változás bejelentés űrlapon megjelölt adatok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szünetelés bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Ügyintézés határideje

Amennyiben az ügyfél az adatváltozási adatlapot megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul feldolgozásra kerül a kérelem.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A benyújtási határidő: A határozat kézhezvételétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szünteltetni kívánja, köteles azt az e célra rendszeresített "Változás bejelentés" elektronikus űrlapon, nyilvántartási száma feltüntetésével az ügyfélkapun keresztül bejelenteni. Igazolávnnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szünteltetésének a feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely okmányirodájában személyesen vagy postai úton leadja. A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, - tehát a szünetelés megkezdése időpontjának nyilvántartásba való rögzítése -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap! (Példa: ha valaki május 1-től kívánja szünteltetni a tevékenységét, akkor azt az előző napon kell bejelentenie, azaz április 30-án.)

Meddig lehet szüneteltetni az egyéni vállalkozást?
Az egyéni vállalkozást legfeljebb öt évig lehet szüneteltetni. Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő öt éven belül nem intézkedik az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, úgy a törvény erejánél fogva szűnik meg jogviszonya és kerül törlésre az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

Fontosabb fogalmak

Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. §, 3/A. § (1) bekezdés a) és b) pont, 3/A. § (2) bekezdés, 6 § (1) bekezdés, 7. § (2)-(3) bekezdés, 8. §, 11. § (1) bekezdés, 12. § (2) bekezdés, 18. § (1)-(2)-(3) és (5) bekezdés, 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (2)-(3), 86. § (2) bekezdés.

Kulcsszavak

Szünetelés, egy hónap, öt év, szünetelés kezdő napja.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858