Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakokban és az okmányirodákban - a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásra tekintettel - az alábbi (országosan egységes) rendben tartanak félfogadást:

2019. augusztus 9-én (péntek) hétfői ügyfélfogadási rend szerint

2019. augusztus 10. (szombat) 8.00-14.00 óráig 

2019. augusztus 19-20. (hétfő-kedd) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy pénteken a fentiektől eltérő lehet a nyitva tartás Pest megye és Győr-Moson-Sopron megye egyes okmányirodáiban (erről az adott okmányirodák információs oldalán tájékozódhatnak).

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00054

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap!

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

Kizáró okok: A vállalkozó a bejelentést elektronikus úton tudja megtenni a "Változás bejelentés" űrlap ügyfélkapun keresztüli megküldésével.

Milyen adatokat kell megadni?

Változás bejelentés űrlapon megjelölt adatok.

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Amennyiben az ügyfél az adatváltozási adatlapot megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul feldolgozásra kerül a kérelem.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A benyújtási határidő: A határozat kézhezvételétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogyan lehet az egyéni vállalkozói tevékenységet folytatni a szünetelést követően?
Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető.
Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét bármikor folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével, melyet megtehet a "Változás bejelentése" elektronikus űrlap ügyfélkapun keresztüli megküldésével. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.
A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Példa: ha az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie!)
A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belüli folytatás bejelentése esetén az ügyfél hibaüzenetet kap, hiszen a szünetelés minimum időtartama egy hónap. Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő öt éven belül nem intézkedik az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, úgy a tevékenység folytatásának megtiltását követően törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére legfeljebb 5 évig van lehetőség! A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, - azaz a szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység folytatása időpontjának nyilvántartásban való rögzítése -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartásában.

Fontosabb fogalmak

Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés a) és b) pontok, 3/A. § (2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (2)-(3) bekezdései, 8. §, 10. § (3) és (5) bekezdései, 11. § (1) bekezdés, 12. § (2), 18. § (1)-(2) és (4) bekezdései, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 85. §, 86. § (2) bekezdése, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. melléklet 1. pont, 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

Kulcsszavak

Tevékenység folytatása, egy hónap, öt év, folytatás első napja.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858