Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Helyi közút céljára történő lejegyzésre vonatkozó kérelem

Kódszám

TORZS00009

Az ügy rövid leírása

Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a fővárosi és megyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett ingatlan helyrajzi száma, az ingatlan tulajdonosai és egyéb jogosultak adatai; az érintett terület nagysága, a kérelmező adatai, helyi építési szabályzat

Milyen iratok szükségesek?

1. Változási vázrajz és területkimutatás, 2. Bejelentés az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakcíméről (székhelyéről), 3. Nyilatkozat a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, 4. Helyi építési szabályzat, 5. Képviseleti jogosultság igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. (A kerestlevelet az ingatlan fekvése szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell címezni, és a döntést hozó Kormányhivatlnál kell benyújtani, a döntés kézhezévtelétől számított 15 napon belül.)

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Határozat közlésétől számított 15 napon belül

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés: Ha a helyi építési szabályzat szerint kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a fővárosi és megyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti.

Vonatkozó jogszabályok

a) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2-4. §, 22. § (2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (4)-(8) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 31-33. §, 40. § (2) bekezdés;
b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés;
c) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont;
d) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés;
e) a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 6-7. §
f) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdés
g) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

kártalanítás, lejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858