Akadálymentes verzió

Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése

Kódszám

NEPEG00029

Az ügy rövid leírása

A kozmetikai termék gyártójának a gyártási tevékenységéről - annak megkezdését megelőzően 30 nappal - bejelentést kell tennie az  illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.  A bejelentés tartalmi követelményei a jogszabályban meg vannak határozva. Ugyancsak bejelentés köteles a tevékenység felfüggesztése, leállítása és a bejelentésben történt változás is, melyet szintén 30 napon belül kell megtenni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A gyártási tevékenység bejelentését a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője teheti meg. A gyártó fogalmát az 1223/2009 EK rendelet határozza meg. Gyártó:  az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket tervezetet, gyártat és az adott terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti.

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A gyártási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell: 
a kozmetikai termék gyártójának nevét, 
székhelyét, 
telephelyét, 
elérhetőségi adatait, 
a gyártási tevékenységet végző üzeme címét,
az előállításra kerülő kozmetikai terméktípusát,az 1223/2009/EK rendelet II-VI. mellékletéhez tartozó preambulumban foglaltak szerint. 

Milyen iratok szükségesek?

Csatolandó dokumentumok:
c)  az igazgatási szolgáltatási díj 12 600 Ft. befizetését igazoló csekkszelvény másolata vagy az átutalást bizonyító dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A "Kozmetikai terméket gyártó tevékenységének bejelentése" 12 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének módja: csekken, postai úton, és átutalással, belföldi postautalvány útján vagy az intézet házipénztárába befizetéssel is lehetséges.

Hol intézhetem el?

A gyártás helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

haladéktalanul, de lekésőbb 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: NINCS.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kozmetikai termék forgalmazó vagyok, az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz  kell-e bejelentést tennem? Nem, csak a gyártónak.
2. Milyen esetekre vonatkozik a kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentési kötelezettsége? A gyártási tevékenység megkezdését megelőzően 30 nappal, a gyártási tevékenység felfüggesztését, leállítását, illetőleg a bejelentett tevékenységben történt változásokat 30 napon belül be kell jelenteni..  
3. Kell-e még valamilyen engedélyt szereznem: igen, telepengedélyt. 

Fontosabb fogalmak

Kozmetikai termék: minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal, és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében.
Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai termlóéket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet,vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjeggyel ellátva értékesíti.
Forgalmazás: a közösségi piacon valamely kozmetikai termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljára, ingyenesen vagy ellenérék fejében.

Vonatkozó jogszabályok

A kozmetikai termékekől szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet  4. § (2) , (3), (4) bekezdései ; Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jelegű szolgáltatásaiéert fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet. 1.sz.mellékletének III.1. pontja

Kulcsszavak

kozmetikai termék,kozmetikai termék gyártó, gyártási tevékenység, bejelentés, kozmetikai termékkozmetikai termék gyártó, kozmetikai termékkozmetikai termék gyártó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858