Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló bejelentés

Kódszám

NEPEG00048

Az ügy rövid leírása

Ha a termék meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító, vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt. A népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal a bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti a társszerveket.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve az előállító vagy forgalmazó

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő neve és lakcíme, ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
Továbbá a különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelés gyanúja alá eső készítmény pontos elnevezése, kiszerelési egysége, gyártójának, importőrének, forgalmazójának neve, címe.
A meg nem felelés indokának pontos ismertetése.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentő részéről nincs szükség dokumentumok csatolására

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügy jellegéből adódóan nincs fellebbezés, bírsági felülvizsgálat.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi különbözteti meg a közfogyasztásra szánt élelmiszert a különleges táplálkozási célútól?
A különleges táplálkozási célú élelmiszereknek ki kell elégítenie az olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit:
- akik emésztési vagy anyagcserezavarban szenvednek
- akiknek sajátos élettani állapotuk miatt bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztása előnyös
valamint, az egészséges csecsemők és kisgyermekek speciális táplálkozási igényeit.

Fontosabb fogalmak

Különleges táplálkozási célú élelmiszer: azon élelmiszerek, amelyek különleges összetételük vagy az előállításuk során alkalmazott különleges eljárás következtében megfelelnek a meghatározott táplálkozási céloknak, egyértelműen megkülönböztethetőek az általános közfogyasztásra készült élelmiszerektől és az erre való alkalmasságuk egyértelműen kifejezésre jut jelölésük, forgalomba hozataluk során.

Vonatkozó jogszabályok

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 1. § (1) bekezdés 10. § (3) bekezdés
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1), 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1), 34. § (1), 35.§ (1), 40. § (1), 71. § (1), 98.§ (1), 99.§ (1), 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 3. pont

Kulcsszavak

Különleges táplálkozási célú élelmiszer, különleges élelmiszer, élelmiszer kifogások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858