Akadálymentes verzió

Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló bejelentés

Kódszám

NEPEG00048

Az ügy rövid leírása

Ha a termék meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító, vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalt. A népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal a bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti a társszerveket.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve az előállító vagy forgalmazó

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő neve és lakcíme, ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
Továbbá a különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelés gyanúja alá eső készítmény pontos elnevezése, kiszerelési egysége, gyártójának, importőrének, forgalmazójának neve, címe.
A meg nem felelés indokának pontos ismertetése.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentő részéről nincs szükség dokumentumok csatolására

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügy jellegéből adódóan nincs fellebbezés, bírsági felülvizsgálat.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi különbözteti meg a közfogyasztásra szánt élelmiszert a különleges táplálkozási célútól?
A különleges táplálkozási célú élelmiszereknek ki kell elégítenie az olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit:
- akik emésztési vagy anyagcserezavarban szenvednek
- akiknek sajátos élettani állapotuk miatt bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztása előnyös
valamint, az egészséges csecsemők és kisgyermekek speciális táplálkozási igényeit.

Fontosabb fogalmak

Különleges táplálkozási célú élelmiszer: azon élelmiszerek, amelyek különleges összetételük vagy az előállításuk során alkalmazott különleges eljárás következtében megfelelnek a meghatározott táplálkozási céloknak, egyértelműen megkülönböztethetőek az általános közfogyasztásra készült élelmiszerektől és az erre való alkalmasságuk egyértelműen kifejezésre jut jelölésük, forgalomba hozataluk során.

Vonatkozó jogszabályok

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 1. § (1) bekezdés 10. § (3) bekezdés
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1), 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1), 34. § (1), 35.§ (1), 40. § (1), 71. § (1), 98.§ (1), 99.§ (1), 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 3. pont

Kulcsszavak

Különleges táplálkozási célú élelmiszer, különleges élelmiszer, élelmiszer kifogások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858