Akadálymentes verzió

Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés

Kódszám

NEPEG00049

Az ügy rövid leírása

Ha az élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését a gyártó vagy a forgalmazó észleli, abban az esetben haladéktalanul köteles bejelenteni azt az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnak. Amennyiben élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését a fogyasztó észleli, azt a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz bejelentheti. A népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal a bejelentést kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket a társhatóságok egyidejű értesítése mellett.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve a gyártó vagy forgalmazó

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő neve és lakcíme, ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
Továbbá a táplálkozási célú meg nem felelés gyanúja alá eső élelmiszer pontos elnevezése, kiszerelési egysége, gyártójának, forgalmazójának neve, címe.
A meg nem felelősség indokának pontos ismertetése.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentő részéről nincs szükség dokumentumok csatolására

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Tisztifőorvos (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5 000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A bejelentés mellé kell-e küldeni ételmintát?
A bejelentőnek nem kell küldenie mintát, amennyiben szükséges, azt a hatóság veszi az eljárás során.
A kifogásolt élelmiszernek mi lesz a sorsa?
A kereskedelembe kikerült termékeket a gyártónak vissza kell gyűjtenie, és gondoskodnia kell arról, hogy a már legyártott, de a forgalomba még nem került termékek ne kerüljenek értékesítésre.

Fontosabb fogalmak

az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott,
részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket
jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet
várhatóan emberek fogyasztanak el.

Vonatkozó jogszabályok

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet 2. § (6), (7) bekezdés
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1), 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés, 34. § (1), 35.§ (1), 40. § (1), 71. § (1), 98.§ (1), 99.§ (1), 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bek., 33. § (2) bekezdés 3. pont,
az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke

Kulcsszavak

élelmiszer, táplálkozási célú meg nem felelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858