Akadálymentes verzió

Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés

Kódszám

NEPEG00050

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valamely magánszemély (pl.: fogyasztó), vagy a terméket előállító, illetve forgalmazó tudomására jut, hogy valamely étrend-kiegészítő készítmény esetében minőségi problémák merültek fel, amely problémák egészségügyi kockázatot jelentenek a fogyasztóra, értesíti az illetékes Fővárosi és Megyei kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét. A bejelentés alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal megkezdi az ügy kivizsgálását, szükség esetén azonnal felkéri az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a fogyasztók egészségének védelme érdekében.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve az előállító vagy forgalmazó

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő neve és lakcíme, ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme.
Továbbá a minőségi kifogás gyanúja alá tartozó étrend-kiegészítő készítmény pontos elnevezése, kiszerelési egysége, gyártójának, importőrének, forgalmazójának neve, címe.
A minőségi kifogás pontos ismertetése.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentő részéről nincs szükség dokumentumok csatolására

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az ügy jellegéből adódóan nincs fellebbezés, sem bírósági felülvizsgálat

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A bejelentéshez be kell-e írni a termék notifikációs igazolásának számát?
Amenniyben rendelkezésre áll, segíti a hatóság munkaját annak feltüntetése.
Honnan lehet megtudni, hogy egy étrend-kiegészítő készítmény megfelel-e a hatósági előírásoknak?
Az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján (www.oeti.hu) megtalálható az engedélyezett étrend-kiegészítők listája. A listában a termék neve mellett zöld pipával jelzik, amennyiben a készítménnyel szemben kifogások nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

étrend-kiegészítő: a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség adagolására

Vonatkozó jogszabályok

az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2. § a) pont, 12. § (3), (4) bekezdés
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1), 34. § (1), 35.§ (1), 40. § (1), 71.§ (1), 98.§ (1), 99.§ (1), 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 3. pont

Kulcsszavak

étrend-kiegészítő, kifogásolt étrend-kiegészítő, tabletta, kapszula

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858