Akadálymentes verzió

Parti sávok és hullámterek használatának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00025

Az ügy rövid leírása

parti sáv hasznosítása: azon vízfolyásszakaszokon, amelyekre nagyvízi mederkezlési terv készül, a parti sávba tartozó területek használatát, építmények elhelyezését az adott mederszakaszra kidolgozott nagyvízi mederkezelési terv határozza meg. Azon vízfolyások, tó, tározó és holtág esetében parti sávban külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható; csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a meder használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti építmény helyezhető el.
parti sáv jogszabálytól eltérő méretének megállapítása: a tulajdonos (fenntartó) kérelmére a vízügyi hatóság a jogszabályban meghatározott méretektől eltérő, de legfeljebb 10 méter szélességű parti sávot is megállapíthat, ha azt a szakfeladatok ellátása feltétlenül indokolja.
hullámtéri védősáv jogszabálytól eltérő méretének meghatározása: a védő erdősáv szélességét a helyi körülmények - különösen az uralkodó szélirány, a vízmélység, a vízfelület nagysága, a termőhely szerint telepíthető fafajok, a hullámtér hasznosításának módja és az árvízvédelmi töltés kiépítettsége - együttes mérlegelésével, a jogszabályok védőerdőkre vonatkozó előírásaival összhangban, a védekezésért felelős véleményének kikérését követően, az erdészeti hatóság szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével a vízügyi hatóság a jogszabályban meghatározottól eltérő méretben is meghatározhatja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: parti sáv hasznosítása esetén: parti ingatlan tulajdonosa, használója

Kizáró okok: parti sáv jogszabálytól eltérő méretének megállapítása esetén: tulajdonos (fenntartó)

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye

Milyen iratok szükségesek?

parti sáv hasznosítása esetén: helyszínrajz a tervezett tevékenység helyének feltüntetésével, tulajdonjog igazolás
parti sáv jogszabálytól eltérő méretének megállapítása esetén: változási vázrajz, tulajdonjog igazolás
hullámtéri védősáv jogszabálytól eltérő méretének meghatározása esetén: helyszínrajz az erdősáv tervezett területének ábrázolásával, tulajdonjog igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege (illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj) és annak mértéke. Az általános tételű eljárási illetéket az illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése) határozza meg (jelenleg 3000 Ft), az ügyben az illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv.) Mellékletének XIII. fejezete (1. pont) határozza meg az eljárásért fizetendő illetéket.
Az eljárási díj megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon).

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság megnevezése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy a kormányablakból melyik szervhez kerül ügyintézésre az ügyfél által kezdeményezett hatósági ügy.

Ügyintézés határideje

Az ügyféltájékoztatása a várható ügyintézés idejéről és a lehetséges jogorvoslati lehetőségekről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Annak megjelölése, hogy az ügyfélnek van-e lehetősége fellebbezésre, vagy a döntést csak bírósági úton támadhatja meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Annak megjelölése, hogy kinek kell címezni a fellebbezést (a fellebbezés elbírálására jogosult szerv).

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Annak megjelölése, hogy hova kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság megjelölése, amely a döntést hozta).

A benyújtási határidő: A fellebbezési határidő pontos ismerete

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezési illeték mértékének meghatározása.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügyintézés során leggyakrabban előforduló kérdések (és a hatóság által ezekre nyújtott válaszok) feltüntetése. Kérjük, hogy bocsássa rendelkezésre a jelenleg rendelkezésre álló anyagot (kérjük, hogy a "Kapcsolódó fájlok" fülön is tüntesse ezt fel!), illetve amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, szíveskedjék ilyen kérdéseket (és a hozzájuk kapcsolódó válaszokat) alkotni.

Fontosabb fogalmak

Az üggyel kapcsolatos azon fogalmak kifejtése, amelyek értelmezése nehézséget okozhat az ügyfelek számára, és amelyekre a gyakorlatban az ügyfelek gyakran rákérdeznek.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

Az ügyfél által az ügyintézés során leggyakrabban használt kifejezések (kb. 4-5) megjelölése (keresés elősegítése érdekében)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858