Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00037

Az ügy rövid leírása

Az állati eredetű terméket előállító, valamint a növényi csírákat termelő élelmiszer-vállalkozások működéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges. A működési engedélyt az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal adja ki az ügyfél kérelmére. Előzetes helyszíni szemle szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (együtt: élelmiszer-vállalkozó)

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:
a) a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,
b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,
c) cég esetében adószámot,
d) lakhely (székhely) címét,
e) telephely címét,
f) elérhetőséget,
g) az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,
h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.
i) technológiai leírást és folyamatábrát
j) technológiai elrendezési rajzot k)anyagmozgatási és személyi forgalmi tervet l)épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket m)gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket n)közmű nyilatkozatokat o)melléktermék és hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervet p)ívóvíz minőségét tanúsító 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt

Milyen iratok szükségesek?

Az engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó bejelentéshez csatolni kell:
a) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,
b) technológiai leírást és folyamatábrát,
c) technológiai elrendezési rajzot, d) anyagmozgatási és személyi forgalmi tervet, e) épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket, f) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket, g) közmű nyilatkozatokat, h) melléktermék és hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervet i) ívóvíz minőségét tanúsító 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díjmentes, eljárási illeték mentes (élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetésre kötelezett)

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezését követő naptól számított 21 napon belül helyszíni szemle lefolytatása és annak sikere esetén ideiglenes működési engedély kiadása.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Csak bírósági úton támadható meg

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Miért csak ideiglenes működési engedélyt kap az első szemle után?
Először ideiglenes működési engedély kerül kiadásra, a végleges működési engedély kiadásának feltétele az üzem működés közbeni ismételt szemléje. Az ideiglenes működési engedéllyel 3 hónapig működhet az üzem, ez egyszer meghosszabbítható további három hónapra, de ha ezek után nem felel meg az üzem, újra kell indítani az eljárást. Az ideiglenes engedély kiadásának az az oka, hogy bizonyos előírásoknak való megfelelést csak üzemelés közben lehet ellenőrizni (pl. HACCP-rendszer, önellenőrző laboratóriumi vizsgálatok), és végleges működési engedély csak valamennyi előírásnak való megfelelés esetén adható ki. Ideiglenes működési engedély kiadható, ha a létesítmény megfelel a berendezésekre vonatkozó és infrastrukturális követelményeknek. Ideiglenes működési engedély birtokában az előállított termékek szabadon forgalmazhatók az engedélyben szereplő időpontig.
2. Miért kell várni a NÉBIH engedélyszámra?
Az Európai Unió valamennyi tagállama nyilvános listát vezet az engedélyköteles létesítményekről, ami az Internetről elérhető. Ezt a számot a NÉBIH adja ki, és a NÉBIH is vezeti az engedélyezett létesítmények listáját. Ez az engedély szám feltüntetésre kerül a működési engedélyben, és az üzemnek a címkén is meg kell jelentetnie. Ameddig nem kerül kiadásra, nem tud az üzem működni, mivel anélkül a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága nem adhat működési engedélyt és az előállított termékek címkéjét, csomagolását sem tudja elkészíteni az előírásoknak megfelelően a vállalkozó.


Fontosabb fogalmak

ITO szám: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelete az alábbi linken érhető el (de a kérelemnél nem kötelező a megadása):

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100016.KIM&celpara=#xcelparam
Az engedélyezett üzemek listája: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak Engedély szám, üzem azonosító száma, EU engedély szám formája: HU "folyó sorszám" EK formátum, ami egyértelműen azonosítja az üzemet, a címkén ovális jelben kell feltüntetni.

Vonatkozó jogszabályok

a fölművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) c); az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (1) bekezdése, 35. § (1) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése, 45. § (5) bekezdés; az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet 6. cikke; az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelet 4. cikke, II. melléklet I. rész; az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabál yok megállapításáról szóló 854/2004/EK 3. cikk; a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet 31. cikke; Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete 4.§; 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 1 melléklet A.; A közigazgatósági hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés 71.§, 72.§,  100.§; a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről szóló 210/2013/EU rendelet 2. cikk; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

engedélyköteles létesítmény, működési engedély, EU engedély szám, üzem engedélyezése, vágóhíd, vágópont engedélyezése, állati eredetű terméket feldolgozó üzem, csíráztatott magvakat előállító üzemek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858