Akadálymentes verzió

Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

Kódszám

ELELM00038

Az ügy rövid leírása

A nem engedélyköteles élelmiszer-vállalkozások kötelesek az élelmiszer-vállalkozási tevékenység folytatására irányuló szándékukat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni, amelynek során a létesítmény regisztrációs számot kap az illetékes hatóságtól és ezzel párhuzamosan megtörténik a nyilvántartásbavételük.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: vállalkozás, vállalkozó

Kizáró okok: meghatalmazásra lehetőség van

Milyen adatokat kell megadni?


Milyen iratok szükségesek?

Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték mentes

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

A bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül igazolás megküldése; 15 napon belül nyilvántartásbavétel

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél részére a fellebbezés lehetősége nyitva áll.

Jogorvoslati lehetőség részletei: megyei kormányhivatal 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó járási hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: 10.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egy élelmiszeripari üzemben végzett zöldség-gyümölcs alaptermék darabolás, tisztítás élelmiszer előállítói tevékenységnek minősül-e, bejelentési kötelezettsége van-e a vállalkozásoknak? Pl. sárgarépa, zeller, petrezselyem levelének eltávolítása fejezéssel vagy anélkül, spárga sípok méretre vágása (osztályba sorolás végett) : az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 6. § (3) bekezdésének értelmében regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei kormányhivatal ;
Pl. karalábé, zeller vágás, darabolás több darabba; csomagoláshoz túl hosszú sárgarépa, petrezselyem elvágása, darabolása: az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet értelmében bejelentési kötelezettség
A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatalát (alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási stb.) kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó végezheti. Ezt a regisztrációt a járási kormányhivatalok  végzik. Ez a regisztrációs kötelezettség nem érinti azokat az élelmiszer-előállítókat, ahol pl. zöldség, gyümölcs tisztítás, darabolás, csomagolás történik, ezen tevékenységeket továbbra is az élelmiszerlánc felügyeleti szervnek kell bejelenteni (pl. darabolt, vágott, csomagolt saláták).

Fontosabb fogalmak

ITO szám: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelete az alábbi linken érhető el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100016.KIM&celpara=#xcelparam

Vonatkozó jogszabályok

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) (3), 5.§ (1), 13.§, 14.§, 18.§ (1) a) d) e), 20.§ (1) c); az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (2) bekezdés, 33.§ d), 35. § (2) bekezdése és a 38. § (1 )c) pontja, 45. § (5) bekezdés, 47/B.§; Az élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdés; A takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet 31. cikke ; Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés, 9.§; 10.§, 11.§, 1. melléklet B.; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § és 27. § (1); az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99.§ (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c); az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) VM rendelet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012 (VII.2.) VM rendelet 4. § (1) (3)

Kulcsszavak

nem állati eredetű termékfeldolgozás, nyilvántartásbavétel, működés bejelentése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858