Akadálymentes verzió

Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése

Kódszám

ELELM00039

Az ügy rövid leírása

Élelmiszer-csomagolóanyag gyártó (bármely az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő csomagolóanyag), forgalomba hozó, és az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeknek bejelentési kötelezettsége van.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: vállalkozás (cég), természetes személy

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

A nem engedélyköteles létesítményre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:
a) a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,
b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,
c) cég esetében adószámot,
d) lakhely (székhely) címét,
e) telephely címét,
f) elérhetőséget,
g) a vállalkozás tevékenységét

Milyen iratok szükségesek?

Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj és általános tételű eljárási illeték mentes

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal vagy járási hivatal

Ügyintézés határideje

A bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül igazolás megküldése; 15 napon belül nyilvántartásbavétel

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezési lehetőség nyitva áll.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a járási hivatal eljárása esetén: megyei Kormányhivatal; a megyei kormányhivatal eljárása esetén: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokú határozatot hozó járási hivatalhoz/ elsőfokú döntést hozó megyei kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül

A benyújtási határidő: A fellebbezési illeték mértéke tízezer forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A forgalmazni kívánt csomagolóanyagok laboratóriumi vizsgálata hol kezdeményezhető? A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Budapest, IX. kerületi Mester u. 81. sz alatti laboratóriumában. A vizsgálati megrendelő a következő linken érhető el:http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok.

Fontosabb fogalmak

Élelmiszerrel közvetlenül érintkezésbe kerülő anyag: bármilyen típusú csomagolóanyag, amelybe élelmiszert csomagolnak. A csomagolóanyag megfelelőségét laboratóriumi vizsgálati eredményekkel igazolni kell. A vendéglátó egységek részére készített pizzás dobozok is e körbe tartoznak.

Vonatkozó jogszabályok

A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés; Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (2) bekezdés, 35. § (2) bekezdés, 33. § d), 38. § (1) bekezdés; 45. § (5) bekezdés, 47/B.§; Az élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet 6. cikk; A takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet 31. cikke; Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 9.§; 10.§, 11.§, 1 melléklet B.; A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § és 27. § (1) bekezdés; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 99. (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés; Az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény esetében: az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet Melléklet 9. Vegyipar 11. pont

Kulcsszavak

élelmiszer csomagolóanyag, fertőtlenítőszer előállító, rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858