Akadálymentes verzió

Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése

Kódszám

ELELM00044

Az ügy rövid leírása

A kistermelő 1, kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el, 2, kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el; 3, falusi vendégasztalt üzemeltet; 4, az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatásokat végez magánszemélyek és más kistermelők részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: kizárólag természetes személy

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

a) kistermelő neve, címe,
b) a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye,
c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése.

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj, illetve általános illeték mentes

Hol intézhetem el?

gazdaság helye (vagy a termék előállításának helye) szerint illetékes járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya

Ügyintézés határideje

21 nap, a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: gazdaság helye (vagy a termék előállításának helye) szerint illetékes megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a döntést hozó elsőfokú hatósághoz (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetéke 10 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1, A kistermelő vághat-e gazdaságában sertést? Nem, a vágást kizárólag engedélyezett vágóhídon, vagy vágóponton lehet elvégezni, ahol megtörténik a húsvizsgálat. 2, A falusi vendégasztal keretében lehet-e állatot vágni? Igen, a rendelet mellékletében rögzített mennyiségi korlátozás mellett, oly módon hogy a vágást az időpontot megelőző 48 órával hamarabb a illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal részére bejelentik. Fontos, hogy a vágásból keletkezett alapterméket alapos hőkezelésnek kell alávetni. 3, Kistermelő vásárolhat-e adalékanyagokat, egyéb alapanyagokat a kereskedelemből? Igen, kiegészítő alapanyagot és a nyomkövetési szabályokat be kell tartani (számla).

Fontosabb fogalmak

A kistermelő által végezhető szolgáltatások: 
1, füstölés (szolgáltatás helye: a szolgáltatást végző kistermelő gazdaságának helye)
2. aszalás, szárítás, őrlés (szolgáltatás helye: a szolgáltatást végző kistermelő gazdaságának helye
3. állat vágása és húsának feldolgozása (szolgáltatás helye: megfelelően kialakított hely a falusi vendégasztal helyén vagy rendezvény helyén)
4. ételkészítés beleértve kenyér, tészta, befőtt, lekvár, pogácsa (szolgáltatás helye: megfelelően kialakított hely a falusi vendégasztal helyén vagy rendezvény helyén)
5. terménytisztítás (szolgáltatás helye: a szolgáltatást igénybe vevő kistermelő gazdaságának helye
6. olajos magvak (olajütés) és gyümölcsök, zöldségek préselése, pasztörizálása (szolgáltatás helye: a szolgáltatást igénybe vevő kistermelő gazdaságának helye). A kistermelői élelmiszer a kistermelő által megtermelt alaptermékből állítható elő. Kistermelő csak természetes személy lehet, szervezet, gazdasági társaság nem.

Vonatkozó jogszabályok

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 5. § (1), (3) bekezdés, 4. § (1), (3), (4) bekezdés, 7. § (2), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet B rész, 2. melléklet; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40/A.§, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.29. § (2), Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (2) bekezdés, 38. § (1) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 47/B. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1); a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012 (VII.2.) VM rendelet 4. § (1) (3);

Kulcsszavak

kistermelő, alaptermék, falusi vendégasztal, szolgáltatás, gazdaság helye, kistermelő gazdaságában nevelt állat, régión belüli

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858